Selecteer een pagina

taxateurAls taxateur mag ik lid van het VBO zijn voor het speciale taxateurstarief, dat ongeveer ¼ is van het tarief dat een makelaar betaalt. Dat scheelt nogal.

Het zal wel komen door de stagnerende markt, dat zegt de mail niet en ik was niet bij de vergadering, maar begin januari kreeg ik de volgende mail:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 juli 2011 is er besloten om vanaf 1 januari 2012 toe te staan, dat taxateursleden naast het taxeren, ook mogen bemiddelen in aankopen. Hiervoor is het noodzakelijk, dat u de nieuwe taxateursvoorwaarden ondertekent en terugstuurt voor 1 mei 2012.

Daarnaast verzoeken wij u de volgende stukken aan te leveren, zodat wij de korting behorende bij het taxateurlidmaatschap aan u toe kunnen kennen:

  • kopie polis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • kopie uittreksel KvK (maximaal 4 maanden oud), waaruit blijkt dat de werkzaamheden uitsluitend bestaan uit het verrichten van taxaties van onroerende zaken en/of aankoopwerkzaamheden;
  • de taxateursverklaring ondertekend retour, waarin u verklaart uitsluitend taxatie- en/of aankoopwerkzaamheden uit te voeren.
  • uw visitekaartje en/of uw briefpapier.

Laatstgenoemde item vragen wij om het logogebruik te controleren. Conform artikel 2.3.3 van het Huishoudelijk Reglement bent u verplicht op uw briefpapier, visitekaartje en andere aanbiedingen en uitingen het officiële VBO Makelaar-logo te voeren. Ook uw website zal door het secretariaat worden gecontroleerd.

Het is belangrijk, dat u voor 1 mei 2012 aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is, ontvangt u (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012) een nota Wonen hoofdlidmaatschap.

Wij gaan er echter vanuit, dat u tijdig aan alle voorwaarden voldoet en gebruik kunt maken van het taxateurstarief.

Uiteraard heb ik keurig aan de voorwaarden voldaan en alle gevraagde bescheiden opgestuurd. Als ik dat niet doe moet ik namelijk toch het volle tarief betalen (als lid Wonen van het VBO -red) en dat is niet aanlokkelijk. Maar worden we hier nu echt beter van? En zo ja, wie wordt er dan beter van?

Volgens een eerder gepubliceerd blog van Han Tuttel op De Scherpe Pen  kan een aankoopmakelaar veel betekenen, maar is het percentage mensen dat daar gebruik van maakt erg laag. Zo’n 2 – 10%.

Wat doet dit met de aankoopmakelaars die niet taxeren? Is het geen oneigenlijke concurrentie? In wezen zou ik een lager tarief kunnen hanteren omdat ik minder VBO kosten maak.

Nu kan ik zeggen dat de aankoopmakelaar dan ook maar de taxatieopleiding moet gaan doen of moet gaan taxeren, maar niet iedere aankoopmakelaar kan en wil deze weliswaar korte, maar wel zeer intensieve opleiding doen. Bovendien kost ook deze opleiding veel geld en tijd.
En is het als taxateur handig om aankoopbemiddeling te gaan doen? Het is immers niet mijn core-business. Ik heb er wel voor geleerd natuurlijk en kan het ook, maar mijn hart ligt bij het taxeren.

Mijn besluit is gevallen. Ik ga wel de aankoopbemiddeling doen. Deze kans wordt mij door het VBO geboden en is een mooie mogelijkheid tot nieuwe ervaringen en uitbreiding van mijn vakgebied zonder extra hoge kosten. Daarbij zal ik hetzelfde tarief hanteren als mijn collega makelaar uit de buurt om haar niet voor de voeten te lopen. Volgens mij is dat voor mij de beste oplossing binnen de gegeven mogelijkheden.

The following two tabs change content below.
In 2009 is Lea haar Taxatiebureau Van den Berg Taxaties begonnen in Heerenveen. Daarnaast is ze getrouwd met Arie en moeder van een dochter en twee zoons.
Google+