Selecteer een pagina

HypotheekrenteaftrekEr is de laatste tijd veel te doen over de eventuele afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, maar wat is nu precies de hypotheekrenteaftrek? Hier volgt een uitleg.

Woningbezitters mogen in Nederland de hypotheekrente die ze betalen onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Die mogelijkheid bestaat al sinds 1893. Tegenwoordig wordt de hypotheekrenteaftrek vooral gezien als een manier om het eigenwoningbezit te stimuleren. Immers, door deze aftrekpost hoef je aan het eind van het jaar alles bij elkaar genomen, minder belasting te betalen. Hierdoor wordt het voor veel mensen toch mogelijk om een eigen woning te kopen. In de afgelopen jaren zijn er echter wel verschillende beperkingen op de hypotheekrenteaftrek ingesteld. Ook is de discussie over het afschaffen van de aftrek nog lang niet gestild.

Belasting betalen en terugkrijgen

Om te begrijpen wat de hypotheekrenteaftrek inhoudt, moet je eerst grofweg weten hoe in het Nederlands belastingstelsel wordt omgegaan met de eigen woning. In Nederland betaal je belasting over al je inkomsten in drie verschillende fiscale boxen. Zo vallen je salaris, je pensioen of je uitkering in Box 1. Over deze inkomsten betaal je een progressief belastingtarief; hoe meer je verdient, hoe meer je moet betalen. Ook de inkomsten uit je eigen woning vallen in Box 1. Inkomsten? Ja, inkomsten. De Belastingdienst beschouwt het woongenot dat je aan je huis beleeft, als een inkomstenbron. Inkomen in natura welteverstaan.

Eigenwoningforfait

Over deze fictieve inkomsten moet je dus belasting betalen. Dat gebeurt in de belastingaangifte via het eigenwoningforfait; een bedrag dat je ieder jaar bij je belastbare inkomen moet optellen. Dat wordt berekend door een percentage van de WOZ-waarde van je woning te nemen. Hoe hoger de WOZ-waarde van je huis, hoe hoger dit percentage. Overigens vervalt het deze bijtelling op je inkomen als je je hypotheek (bijna) hebt afgelost door de Wet van Hillen die in 2005 is ingevoerd. Deze wet zorgt ervoor dat het eigenwoningforfait weggestreept mag worden wanneer de aftrekbare hypotheekrente lager is dan dit forfait. Door deze regeling is het niet meer mogelijk om een positief inkomen uit de eigen woning te hebben.

Compensatie via aftrekposten

Voor dat fictieve inkomen (het woongenot) moet je natuurlijk wel een hoop kosten maken. Daarom mag je de kosten die je maakt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van je woning weer van je inkomen aftrekken in de aangifte. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kosten voor het opstellen van de hypotheekakte of die van de taxateur, maar ook voor de rente die je betaalt voor je hypotheek: de hypotheekrenteaftrek.

Beperkingen sinds 2001

Over het algemeen mag je de hypotheekrente die je in een jaar betaald hebt, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Maar om oneigenlijk gebruik van de aftrekpost tegen te gaan zijn de regels sinds 2001 wel aangescherpt en is de aftrek steeds een beetje verder beperkt.

De belangrijkste beperkingen op een rij:

  • Je mag de hypotheekrente alleen aftrekken als de financiering bedoelt is voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van een woning die je hoofdverblijf is. De rente voor een boot, een tweede huis of voor een andere consumptieve lening, is daarom niet aftrekbaar.
  • Sinds 2001 mag je de hypotheekrente nog maximaal 30 jaar aftrekken. Voor iedere nieuwe hypotheek geldt die termijn steeds opnieuw.
  • In 2004 is de bijleenregeling ingevoerd. Wanneer je een nieuw huis koopt en je hebt je oude woning met winst (overwaarde) verkocht, dan mag je de hypotheekrente alleen nog aftrekken van het hypotheekbedrag dat boven de overwaarde uitkomt. Investeer je de overwaarde van je oude woning echter in je nieuwe woning, dan mag je wél alle betaalde hypotheekrente aftrekken van de belasting. De bijleenregeling geldt alleen als je een duurder huis koopt dan je had.
  • Er zijn nog veel meer (onbekende) beperkingen, maar het is bijna onmogelijk om deze en nog meer regels te kennen. Raadpleeg daarom altijd een notaris en/of een adviseur voor je overgaat tot de aankoop van een financieel product, woning of een financiële constructie.

Wat levert het op?

Hoeveel de hypotheekrenteaftrek jou oplevert is niet een-twee-drie te zeggen. De hoogte van de aftrekpost is afhankelijk van onder meer de rente van je hypotheek en van de waarde van de woning. Duidelijk is wel dat de hypotheekrenteaftrek de meeste mensen een belastingvoordeel oplevert. De aftrek overtreft namelijk doorgaans de bijtelling van het eigenwoningforfait. Hierdoor daalt je belastbare inkomen waardoor je minder belasting hoeft te betalen of zelfs terugkrijgt.

Fiscaal voordeel eerder terugvragen

Omdat de hypotheekrenteaftrek wordt verrekend met de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting, merk je het hele jaar maar weinig van dit fiscale voordeel. Je betaalt gewoon de bruto hypotheeklasten en pas na de verwerking van de aangifte krijg je het fiscale voordeel retour, ofwel via een teruggave ofwel door een belastingvermindering. Wil je daar niet het hele jaar op wachten, dan kun je het fiscale voordeel ook iedere maand laten verrekenen en laten uitbetalen. Dat kan door een ‘voorlopige teruggaaf’ aan te vragen bij de Belastingdienst.

Bron: www.mistermoney.nl

The following two tabs change content below.
In 2009 is Lea haar Taxatiebureau Van den Berg Taxaties begonnen in Heerenveen. Daarnaast is ze getrouwd met Arie en moeder van een dochter en twee zoons.
Google+