Selecteer een pagina

Het antwoordt op die vraag is ja, echter…

Is het wel de belangrijkste revolutie die er in de makelaardijbranche moet zijn? Nee. Echt niet! Met deze waar gebeurde ervaringen zal ik duidelijk  maken waarom.

Gedurende een periode van jaar heb ik bij verscheiden makelaars informatie opgevraagd over woningen die Te Koop stonden. Elke aanvraag ging digitaal (email) waarbij ik aangaf dat ik de woning op een website had aangetroffen, waarbij uiteraard de betreffende site genoemd werd. Bij de aanvraag heb ik specifiek gevraagd om de afmetingen van de slaapkamers en een bouwtekening als die er was.

De resultaten waren schokkend. In alle gevallen was de tekst van de ‘brochure’ die wij mochten ontvangen identiek aan de tekst op de website. Had ik niet vermeld dat ik de woning op de website al had gezien?
Ook de foto’s waren identiek. In minder dan 10% van de gevallen waren er meer foto’s aanwezig in de brochure dan op de website (waarschijnlijk vanwege de beperking van 5 foto’s per woning destijds op bepaalde websites).

Maar we zijn er nog niet. In minder dan 30% van de ontvangen informatie zat de gevraagde afmetingen van de slaapkamers of de bouwtekening. U begrijpt inmiddels vast wel waarom makelaar 2.0 nog niet de belangrijkste revolutie is.

We gaan verder! Hoe vaak denkt u dat ik een telefoontje, of andere vorm van communicatie heb mogen ontvangen van het makelaarskantoor… Even ter informatie, gedurende die periode heb ik maar liefst 35 brochures ontvangen. Het aantal keren dat ik ben gebeld naar aanleiding van het aanvragen van een brochure was… 3.

Rampzalig! Iemand heeft ‘KOPER’ op z’n voorhoofd staan en makelaars schijnen dat niet interessant te vinden. Van de drie keer dat ik gebeld werd, was dat twee keer door een schuchter meisje. Ik neem even aan dat het hier stagiaires betrof, misschien een assistent-makelaar. Zij vroegen mij keurig of ik de brochure ontvangen had. Aangezien dit veel beloofde antwoordde ik met een duidelijke ‘Ja‘. Het gesprek viel direct dood, en werd officieel beëindigd met ‘Nou, dan is het goed. Als u nog vragen heeft dan horen we het wel‘.

De derde beller was een makelaar. Een goede! En dat was schrikken, hij vroeg zelfs of hij mij kon assisteren bij het vinden van een geschikte woning. Hij heeft meerdere complimenten van mij ontvangen.

Hoe moeilijk is het om klanten te helpen bij het realiseren van hun aan- of verkoop? Vergeet de woning, focus op de klant! Zodra makelaars inzien dat makelen om mensen gaat, in plaats van om woningen, dan zal de business beter zijn en het imago ook.

De meeste van de makelaars die zich oriënteren, of al bezig zijn met ‘makelaar 2.0’ zullen het bovenstaande ook niet snappen. Van een groot aantal van hen weet ik dat dit allemaal logisch is. Helaas is dat de minderheid.

Laat de revolutie beginnen! De revolutie van het vak ‘makelen.

ps. Inmiddels heb ik de geschikte woning gevonden en woon er al 🙂

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.
Google+