Selecteer een pagina

25 jaar dienstverlening van de makelaar taxateurTer ere van het 25-jarig bestaan van de VBO is er een onderzoek gedaan naar ‘25 jaar dienstverlening van de makelaar/taxateur‘. Uitgevoerd door het OTB van de TU Delft. Poeh poeh!

Voor deze blogpost spring ik gelijk maar naar de conclusies van het onderzoek, want dat is interessanter dan individuele meningen van een paar hotshots, aangevuld met makelaars en een groepsdiscussie met consumenten.

4 conclusies

 1. Meer transparantie in werkzaamheden
  De makelaar kan zichzelf niet goed verkopen moet zichzelf beter verkopen. De consument weet niet (goed) wat de meerwaarde van een makelaar is. Welke dienstverlening kan hij wel of niet bieden en waarin is hij beter dan de concurrent? De specifieke taken die de makelaar uitvoert moeten transparanter worden, waardoor ze achteraf ook beter meetbaar en verifieerbaar zijn. Is de geleverde kwaliteit zijn prijs waard?
  Terwijl de brancheverenigingen vraagtekens zetten bij het imago van de makelaar bleken de consumenten in de groepsdiscussie over het algemeen prima te spreken zijn over hun eigen ervaringen met makelaars.
 2. Deeldiensten aanbieden
  Wat biedt een makelaar aan diensten aan? Net zoals hierboven is dat nog te ondoorzichtig. Nu de consument mondiger is en meer weet, met dank aan het web, zijn ze ook goed in staat bepaalde taken zelf te vervullen. Makelaars dienen hier beter op in te spelen middels deeldiensten. Plaats alle beschikbare deeldiensten op een plank en laat de consument kiezen wat de samenstelling van het door hen gewenste dienstenpakket wordt.
 3. Het garanderen van kwaliteit en integriteit
  Met een grotere transparantie en het aanbieden van deeldiensten zou de kwaliteit van de makelaardij in zijn geheel moeten stijgen. Daar moet de uitvoering ervan wel aan toegevoegd worden. De makelaar zelf.
  Over dit onderwerp wordt verschillend gedacht. de NVM en Vereniging Eigen Huis zijn vooral van mening dat het consumentenoordeel hier een belangrijke rol in gaat spelen. Het rapportcijfer per makelaar. Makelaars en brancheorganisaties die betrokken waren bij dit onderzoek geloven allemaal in vanuit de branche geregiseerde toetsing. Consumenten kijken vooral naar het wel/niet lid zijn van ‘een’ branchevereniging, aangevuld met het oordeel vanuit familie en kennissenkring.
  De invulling van de toetsing is een discussiepunt, echter zien alle geinterviewden af van een herinvoering van de makelaarseed. Certificering of een vergunningsstelsel daarentegen is absoluut een mogelijkheid.
  Consumenten verwachten dat aansluiting bij een brancheorganisatie een zekerheid biedt met betrekking tot kennis en opleiding van de makelaar. Daar wordt echter niets extra voor betaald middels een hogere courtage.
 4. Dichter naar elkaar toegegroeid
  De drie (grote) brancheorganisaties zijn steeds meer gaan samenwerken (het voorbeeld van het gezamelijke aanbod op funda wordt aangehaald) en stellen vergelijkbare eisen aan de leden. De consument kiest echter niet specifiek voor de ene of de andere brancheorganisatie. Er zal dan ook nagedacht moeten worden over een duidelijkere profilering per organisatie, of juist samen verder optrekken en met één woord te gaan spreken richting politiek en andere belangenorganisaties.

Makelaars willen consument beter beschermenDat is schrikken

Of valt het misschien wel mee? Waarschijnlijk wist je dit al! Het woord onderzoek durf ik dan ook niet oprecht te gebruiken. Toegegeven, het is leuk om de mening van de verschillende directeuren en voorzitters te lezen. Maar om dat onder de noemer onderzoek te hangen…

Voorspellingen

Voorspellingen voor de toekomstTijdens het forum op het VBO congres kwamen een aantal punten naar voren die over de toekomst gaan en hier op aansluiten.

 • Over 10 jaar 1 branchevereniging
  Niet iedereen was het daarmee eens. Het zou wel aansluiten bij de roep naar transparantie en eenduidige communicatie naar de consument en politiek.
  Mijn voorspelling is dat er meerdere brancheverenigingen binnen de makelaardij zullen blijven bestaan. Echter, er zal een overkoepelende organisatie ontstaan die namens de brancheverenigingen de communicatie naar buiten toe zal verzorgen, waaronder ook de politieke lobby. De brancheverenigingen zelf gaan meer en meer achter de schermen de makelaars en taxateurs ondersteunen met hun vak.
 • De consument gaat meer oordelen
  Dit hangt ook al samen met de gewenste transparantie en punt 3 hierboven.
  Het zal je niet verbazen dat ik hier volledig achter sta. Sterker nog, ik werk er aan mee! Kijk maar wat er staat te gebeuren op wieisdebestemakelaar.nl (schaamteloze reclame)
 • De kwaliteit zal moeten verbeteren
  Het imago van de makelaardij leidt teveel schade door een beperkte groep kwakzalvers. Door de communicatie naar de consument te verbeteren zullen makelaars en brancheorganisaties een groter onderscheid moeten creëren tussen hen die aangesloten zijn bij een brancheorganisatie ten opzichte van de rest.
  Hier voorzie ik het probleem dat de brancheorganisaties liever geld aan een eigen campagne besteden dan overkoepelend te werk te gaan ten gunste van het algehele goed. Het ikke-ikke en egogehalte bij de drie groten is vooralsnog te groot. Mede hierdoor zal de input van consumenten groter gaan worden wat transparantie als positief gevolg heeft.

Wat voorspel jij?

(Het onderzoek staat nog niet online, mogelijk dat het op een later tijdstip wel bij het OTB te downloaden valt.

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.
Google+