Selecteer een pagina

Hoe meet jij het woonoppervlak op?Tros radar gaat aandacht besteden aan de misstanden omtrent de verschillende benaderingen van het woonoppervlak. Althans, dat is mijn conclusie zoals vermeld in deze blogpost. Hans van der Ploeg (directeur VBO) zag via twitter deze informatie voorbijkomen. Zijn reactie via LinkedIn:

Zag op twitter je opmerking over radar. De brancheverenigingen hebben samen met de Waarderingskamer en VNG een meetintstructie gemaakt met opnameformulier en al. Dit om te voorkomen dat de NEN norm verschillend wordt geïnterpreteerd. Indien gewenst ben ik graag bereid om daar een stukje over te schrijven voor je…

Uiteraard zie ik dit graag, positieve initiatieven om relatief complexe zaken te verduidelijken. Het zal niemand verbazen dat ik het aanbod van Hans graag heb aangenomen. Hieronder de informatie van het VBO en ik moet eerlijk zeggen dat het een goed initiatief is om deze meetinstructie verplicht op te leggen aan de leden van de verschillende brancheverenigingen.

Medio 2008 hebben de LMV, NVM, RVT, VBO Makelaar, VNG en waarderingskamer besloten dat het goed zou zijn als wij als branche zouden afspreken hoe wij nu objecten opmeten. Ik heb de overeengekomen norm voor je bijgevoegd (download de meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen).

Zoals je weet is er de zgn. NEN2580 normering. Wij hebben daar een praktische invulling aangegeven zodat de makelaar op relatief eenvoudige wijze, per type object, kan zien op welke manier de woning opgemeten moet worden. De branche heeft afgesproken dat wij deze meetinstructie gaan opleggen aan de leden. Zo heeft VBO Makelaar de instructie inmiddels geïmplementeerd in haar software welke zij beschikbaar stelt aan de leden.

VBO Makelaar heeft haar leden inmiddels middels een permanente educatie bijeenkomst volledig bijgeschoold en hen gevraagd om deze norm z.s.m. te gaan gebruiken. We zien een toename van het aantal gebruikers hiervan. Daarnaast hebben wij onze objectendatabase dusdanig ingericht dat wij straks in staat zijn om ook nog te controleren of de leden de instructie goed gebruiken. We hebben daar enkele waarborgen voor ingebouwd.

Hier ligt ook direct de uitdaging. De makelaars hebben nu een norm die zij redelijk eenvoudig allemaal kunnen hanteren en die eenvoudig uitlegbaar is aan consumenten. Blijft over dat makelaars de instructie ook consequent moeten gebruiken. Iets waar VBO makelaar in ieder geval zoveel mogelijk in stimuleert.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met tros radar hebben wij even contact gezocht….

Van de andere brancheverenigingen heb ik nog niets vernomen, maar dat kan nog komen uiteraard. Hans, ik wil je hartelijk danken voor deze goede informatie, een prettig samenwerking in mijn ogen.

Vertel eens eerlijk, gebruik jij de NEN2580 norm voor het berekenen van het woonoppervlak?

Update 5 feb 2010: Tros radar gaat hier inderdaad aandacht aan besteden tijdens de uitzending van 8 februari.

Het opmeten van het woonoppervlak is een item bij tros radar

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.
Google+