Selecteer een pagina

Dit is een gastblog van Germ Wijnia – VBO makelaar in Zuidwest Friesland

De problemen rond o.a. Griekenland, Portugal en Ierland en de voortdurende crisis lijdt ertoe dat de (vermogende) particulier maar ook zijn zakelijk evenbeeld zijn vermogen in stand probeert te houden door te beleggen in waardevaste, veilige, producten zoals goud. Gevolg is echter dat de goudprijs substantieel is gestegen. In de laatste 10 maanden van circa
€ 900 / oz tot ca. € 1.150 / oz. Een stijging van maar liefst 27,5%!

Veilig beleggen

Met dusdanige prijsstijgingen rijst de vraag of goud nog wel zo’n veilige belegging is. De kans dat de prijs gaat dalen bij een stabiliserende markt is waarschijnlijk groter dan een verdere prijsstijging.

Maar wat nu wel te kopen indien je een waardevaste belegging wil hebben?

Grond

Wellicht het overwegen waard: grond. En dan niet een paar zakken van het tuincentrum, maar echte hectares landbouwgrond.

Voordelen te over: het is een schaars product, er komt geen landbouwgrond bij, je kan het niet stelen, je hoeft het niet te verzekeren, het wordt kadastraal op je naam vastgelegd en het levert, door het langdurig of per jaar te verpachten, een direct en doorlopend rendement op.

Rendement

Feit is dat enkele (pensioen)fondsen al jaren landbouwgrond inkopen om deze daarna in (erf)pacht uit te geven. Toegegeven: van het rendement uit verpachting zal men niet rijk worden. In de landbouw is 1 tot 2% per jaar heel gewoon. De prijs van landbouwgrond is echter ook al jaren redelijk stabiel en met het oog op de toekomstige landbouwpolitiek is de kans dat deze gaat stijgen niet onwaarschijnlijk.

Dus: handel voor de agrarische makelaar! Naast de reguliere doelgroep kan hij nu ook andere doelgroepen bedienen en eventueel als rentmeester het beheer van deze gronden uitvoeren voor de koper. Zodat ook voor de makelaar landbouwgrond wellicht het nieuwe goud wordt…

The following two tabs change content below.

Gastblogger

Artikelen in deze groep zijn geschreven door verschillende mensen die eenmalig of af en toe een bijdrage leveren aan De Scherpe Pen. Ook jij kan een gastblog insturen! Maak daarvoor gebruik van het contactformulier of stuur een email naar info (at) descherpepen puntje nl.
Google+