Selecteer een pagina

Makelaars, ga maar vast archiefruimte bijhuren.
Huiver bij het lezen van onderstaand stuk, dat ik heb gekopieerd van het NVM portaal:

19.1.2010
Bij de Juridische Dienst van de NVM komt geregeld de vraag binnen hoe lang u als makelaar uw archief moet bewaren. De Juridische Dienst verschaft duidelijkheid over de wet.

Eigen administratie

Volgens het Burgerlijk Wetboek bent u als makelaar verplicht om van uw vermogenstoestand en van alles betreffende uw bedrijf op zodanige wijze een administratie te voeren dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. U bent verplicht hiertoe de tot uw administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.

Bewaartermijn op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

Naast deze civielrechtelijke bewaarverplichting staat ook in de Algemene Wet Rijksbelastingen een administratie- en bezwaarverplichting. Deze fiscale bewaarverplichting is afgestemd op de civiele regeling. Ook voor deze wet bent u als makelaar verplicht de tot uw administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.

Stukken van de opdrachtgever

Als makelaar krijgt u geregeld stukken van uw opdrachtgevers ter beschikking. Oude taxatierapporten, eigendomsbewijzen, enzovoort. Het is aannemelijk dat uw opdrachtgever deze stukken na afloop van de zaak weer terug wil. De rechtsvordering tot afgifte van deze stukken aan de opdrachtgever verjaart na verloop van vijf jaren na het eindigen van de bemoeienissen met de zaak. Met het oog op het ingaan van die termijn is het verstandig het tijdstip van eindigen van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever mee te delen en deze mededeling buiten het dossier te bewaren.

Beroepsfouten

Het bewaren van dossiers kan ook uw belang dienen. Het kan immers zo zijn dat uw opdrachtgever u aansprakelijk stelt als gevolg van een vermeende beroepsfout. Ook deze aansprakelijkheid kan verjaren. Omdat het soms even duurt voordat schade aan het licht komt gelden ten aanzien van de aansprakelijkheid van een makelaar jegens zijn opdrachtgever voor beroepsfouten niet één, maar twee verjaringstermijnen Uiterlijk vijf jaren na het bekend worden van de schade bij uw opdrachtgever verjaart zijn mogelijkheid op verhaal. Maar deze rechtsvordering moet uiterlijk twintig jaren vanaf het moment waarop de schade ontstaan is ingesteld worden. Dit om te voorkomen dat een makelaar tot in de eeuwigheid aangesproken zou kunnen worden. In verband daarmee doet u er verstandig aan de nodige stukken te bewaren tot de verjaring ingevolge die bepaling is voltooid. Dus vijf jaren nadat u aangesproken bent op het bestaan van schade of twintig jaren na het voltooien van uw opdracht.

The following two tabs change content below.
Sinds 1981 makelaar, tot 2001 2 eigen kantoren, daarna aan de slag met Makelaardij Consultants "voor een beter rendement". Sinds een 4 jaar ook initiator van makelaars kenniskringen (incl. NVM studie punten). MakelMail is een nieuwe tak van sport, een "kant en klare" interactieve nieuwsbrief voor makelaars 2.0. Tevens als makelaar nog betrokken bij beetjehulp.nl

Laatste berichten van Gert van Dorsten (toon alles)

Google+