Selecteer een pagina

Koopt uw cliënt een nieuwbouwwoning dan hoeft hij of zij de helft van de laatste termijn van de koopsom (en dat is 5%) pas aan de aannemer betalen als alle gebreken zijn verholpen. Als hij of zij daarvan gebruik wilt maken, moet die 5% bij de notaris gestort worden. Dan weet de aannemer dat het geld er is en de koper van de nieuwbouwwoning dat het pas uitbetaald wordt als alles is verholpen.

Uitzonderingen

Zoals u weet zijn daarop echter wettelijke uitzonderingen. De aannemer kan bijvoorbeeld ook een bankgarantie laten afgeven aan de notaris voor hetzelfde bedrag. De notaris boekt het geld over aan de aannemer, maar uw cliënt heeft de zekerheid dat hij of zij toch die 5% kan opeisen. Weliswaar niet bij de aannemer, maar bij de bank.

Op 15 december 2010 heeft de rechtbank in Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan over zo’n bankgarantie.

Failliet

Begin 2008 had de aannemer door zijn bank een bankgarantie laten afgeven. In 2009 ging de aannemer failliet terwijl de geconstateerde gebreken nog niet waren verholpen. De kopers riepen de bank op om het bedrag van de bankgarantie uit te betalen.

Uitbetalen

De bank wilde niet uitbetalen en had daarvoor twee argumenten, namelijk dat de garantie op 31 oktober 2009 was vervallen en dat volgens de bankgarantie er alleen betaald moest worden als er een definitieve rechterlijke uitspraak was.

Juridische uitspraak

De rechter heeft in zijn beslissing duidelijk gekeken naar de bescherming die de overheid wil bieden aan kopers van nieuwbouwwoningen en naar de 5% regeling. De rechter heeft de preciese woorden gelezen die in artikel 7:768 Burgerlijk Wetboek staan. Daar wordt wel gesproken over een rechterlijke uitspraak, maar niet in verband met de geldigheid van een bankgarantie. Het was onaanvaardbaar dat de kopers nu geconfronteerd werden met die vervaldatum en met de eis dat er een rechterlijke uitspraak moest zijn. De conclusie was dat de bank dus alsnog aan haar verplichtingen op grond van de bankgarantie moest voldoen.

Curator

Dit was voor de kopers heel mooi, maar het geld ontvingen zij nog niet. Eerst moet namelijk de faillissement-curator nog oordelen of de claim van de kopers ten opzichte van de aannemer geldig is. Niet ieder gebrek geeft de koper namelijk recht op geld.

The following two tabs change content below.
Ik beheer een website, www.ntrs.nl waarop ik ook o.a. columns plaats die ik voor de Telegraaf schrijf. Daarnaast heb ik meegeholpen bij de oprichting van de site www.vaknotaris.nl. De gedachte erachter is om klanten van de notaris de mogelijkheid te bieden op een eenvoudige wijze (retour-)provisies te ontvangen en daarmee de kosten van de notaris "terug te verdienen", waardoor de klant de notaris kan kiezen op basis van kwaliteit en niet op basis van de laagste prijs. Ook kun je me volgen op Twitter (ernstloenderslo).
Google+