Selecteer een pagina
Stapt VBO terecht naar de rechter vanwege funda?

Stapt VBO terecht naar de rechter vanwege funda?

De echte klusser “Ken niet zonder de Gamma”, de huizenzoeker kan niet zonder funda. Niets aan de hand zou je zeggen. Goed werk van funda, door in een jaar of tien er voor te zorgen dat jouw merk, jouw website onontbeerlijk is geworden voor je doelgroep....
De Drie Dagen Bedenktijd bij de koop van een vakantiewoning

De Drie Dagen Bedenktijd bij de koop van een vakantiewoning

Zoals je weet is in artikel 2 Boek 7 van het Burgerlijk wetboek de Drie Dagen bedenktijd vastgelegd. Af en toe ontstaat er discussie tussen de koper en de verkoper of in hun specifieke situatie één van hen zich (zonder kleerscheuren) kan terugtrekken uit de koop....
Ga niet af op een mondelinge toezegging van een verkoper

Ga niet af op een mondelinge toezegging van een verkoper

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar leer van die van anderen. Een tijd terug heb ik een column geschreven over foute voorlichting door een notaris-klerk aan een makelaar. Dat werd een hele dure fout omdat zowel de notaris als de makelaar schade moesten...
Onvindbare erfgenamen en verkoop woning

Onvindbare erfgenamen en verkoop woning

Eerder heb ik op deze site geschreven over Krimp en het feit dat makelaars vergeten om na te vragen wie de erfgenamen zijn als zowel vader als moeder zijn overleden. Dat was bewust een kritisch stuk om je “bij de les te houden”. Dit keer kom ik met een...
Courtage makelaar wel verschuldigd

Courtage makelaar wel verschuldigd

Bij verkoop van onroerende zaken en/of productierechten wordt veelal een makelaar ingeschakeld. Na verlening van de opdracht tot bemiddeling zal de makelaar een overeenkomst opmaken, waarin onder meer bepalingen over de aan de makelaar te betalen vergoeding (courtage)...
Google+