Selecteer een pagina
aardbevingen-in-nederland-is-je-huis-dan-minder-waard

Bron: NU.nl

Je zal maar in Oost-Groningen wonen, in de buurt van Loppersum waar aardgas gewonnen wordt. Ja, dat is midden in het aardbevingsgebied van Nederland. Ga het niet direct vergelijken met Italië, maar toch schud de grond regelmatig in Oost-Groningen vanwege aardbevingen met schade aan huizen en boerderijen als gevolg.

Je zal er maar wonen en je wilt verhuizen. Kan je dat huis dan nog wel verkocht krijgen voor een normaal bedrag?

Dat is wat Woningmarktcijfers heeft uitgezocht en het resultaat is verbluffend! Hieronder de informatie zoals in het persbericht verstuurd door Woningmarktcijfers.

Woningmarkt Groningen volgt de landelijke trend, ook in het aardbevingsgebied

De woningmarkt in Groningen volgt in grote lijnen de landelijke ontwikkelingen. Het aardbevingsgebied laat geen grote afwijkingen zien. Dat blijkt uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl. De gemiddelde koopsom is in vergelijking met het gehele jaar 2015 gestegen met 4%. Landelijk komt de stijging uit op 5,4%. Het aantal transacties is in Groningen gestegen met 22,8%, een fractie hoger dan het landelijke cijfer van 22,3%. In Groningen kost een woning momenteel gemiddeld € 178.600, het aantal woningtransacties over de eerste 9 maanden kwam uit op 4.687 stuks.

ontwikkeling-gemiddelde-koopsom-aardbevingsgebied-groningen

Ook koopsomstijging in het risicogebied van de aardbevingen

Woningmarktcijfers.nl heeft bovendien de ontwikkelingen op wat langere termijn bekeken en ook uitgesplitst naar wel of geen risicogebied voor de aardbevingen. In 2013 beleefde de woningmarkt in Groningen, net als in de rest van Nederland het dieptepunt. In de grafiek is duidelijk te zien dat de prijsdaling in het aardbevingsgebied na 2013 nog even doorzet. Vanaf 2013 tot nu is de gemiddelde koopsom in Nederland met 13,7% gestegen. De provincie Groningen geeft een stijgingspercentage van 9,2%. Wat opvalt is dat de gemiddelde koopsom in het risicogebied van de bevingen met 11,6% is gestegen tegenover 8% in de overige gemeenten van Groningen. Nader onderzoek leert dat er meer vrijstaande woningen werden verkocht. Wanneer we in het risicogebied inzoomen op de woningtypen, dan zien we verschillende ontwikkelingen, hoekwoningen en appartementen werden 5% duurder, vrijstaande woningen 10%, 2/1 kap woningen 13% en tussenwoningen 16%.

Transactie ontwikkeling op langere termijn blijft achter in Groningen

In Nederland zullen in 2016 naar alle waarschijnlijkheid bijna het dubbele aantal woningen worden verkocht in vergelijking met 2013. In Nederland bedraagt de stijging in de eerste 9 maanden van 2016 ten opzichte van geheel 2013 nu al 40%. In Groningen bedraagt deze stijging, zowel binnen als buiten het bevingsgebied 30%. In het bevingsgebied werden meer vrijstaande woningen verkocht (+50%), terwijl de hoekwoningen in aantallen gelijk bleven. De grotere stijging bij de vrijstaande woningen verklaart grotendeels de extra prijsstijging in het risicogebied.

Verkooptijden, kleinere afname in het bevingsgebied

Een ander aspect om de marktontwikkelingen te monitoren is de verkooptijd. Woningmarktcijfers.nl heeft hiervoor de theoretische verkooptijd (TVT) ontwikkeld. Het aantal te koop staande woningen wordt afgezet tegen het aantal transacties van de laatste 12 maanden. De uitkomst geeft het aantal maanden aan dat nodig is om het gehele aanbod te verkopen. In Nederland bedraagt de TVT momenteel 9,4 maanden. Het aantal te koop staande woningen is berekend op 156.000. In de provincie Groningen bedraagt de TVT momenteel 13,6 maanden, 20,4 maanden in het risicogebied en 11,5 maanden in de rest van Groningen. In het aardbevingsgebied kost het dus nogal wat meer tijd om woningen te verkopen. Drie jaar geleden waren de verkooptijden overal groter. In het bevingsgebied moest in het derde kwartaal van 2013 worden gerekend met 41,5 maanden, in de rest van Groningen 29,2 maanden en in Nederland met 26,2 maanden. In het aardbevingsgebied is de TVT weliswaar afgenomen met 50%, in overig Groningen met 58% en in Nederland met 65%.

Afwijkingen op gemeenteniveau

Er bestaan behoorlijke verschillen tussen de 11 gemeenten in het risicogebied. In Eemsmond, Loppersum en Slochteren stijgt de gemiddelde koopsom in drie jaar tijd met meer dan 20%, koopsomdaling doet zich voor in Winsum, Delfzijl en de Marne. Bij de transactieontwikkeling scoort Ten Boer met een plus van bijna 70% opvallend goed, terwijl de transacties in De Marne achterblijven. In Ten Boer en Bedum bedraagt de theoretische verkooptijd minder dan 10 maanden. Delfzijl heeft meer dan 30 maanden nodig om het huidige woningaanbod van de hand te doen.

Transacties en aanbod versus koopwoningvoorraad

In het bevingsgebied staat momenteel 5,2% van de koopwoningvoorraad te koop, terwijl het aantal transacties 2,9% van de koopvoorraad bedraagt. Ook aan deze cijfers zien we dat woningmarkt in dit deel van Groningen minder beweeglijk is dan de rest van Nederland. In Nederland staat momenteel 3,8% van de koopvoorraad te koop en wordt 4,8% van de koopvoorraad op jaarbasis verkocht.

Krimp in relatie tot de marktvraag

Demografische ontwikkeling is een van de vele factoren die een belangrijke rol spelen voor de vraag- en aanbod verhouding. Terwijl de bevolking in de provincie Groningen de afgelopen jaren groeit met gemiddeld 1.200 inwoners, zien we in het gebied van de aardbevingen juist het afname van het aantal inwoners. Het migratiesaldo is negatief maar ook de natuurlijke ontwikkeling. Zo verliest dit gebied gemiddeld 800 tot 900 inwoners per jaar. Voor de woningvoorraad is het aantal huishoudens van belang. Op provinciaal niveau is de komende 15 jaar nog sprake van een groei van ca. 1.000 huishoudens per jaar, in het risicogebied verwacht men de komende 5 jaar nog een groei van 100 huishoudens per jaar, daarna stabilisatie en vervolgens een daling.

Download hier het persbericht incl. alle grafieken
Download hier speciale woningmarktrapport van Groningen

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.
Google+