Selecteer een pagina

Garantiemakelaars-Van-Overbeek-Amsterdam-website

Begin juni schreef ik een blog over het verlies aan identiteit bij Garantiemakelaars, naar aanleiding van de wijziging in de formule met betrekking tot nieuwe makelaars die willen toetreden.

In reactie daarop nam Wijkje Stegen van de Garantiemakelaars Centrale contact met De Scherpe Pen op om iets preciezer te vertellen hoe zij er tegenaan kijken en waarom ze de betreffende beslissing hebben genomen.
Iets wat ik zeer waardeer.

Aangezien het verhaal genuanceerder is dan in mijn blog geschreven staat, informatie die op dat moment ook nog niet publiekelijk bekend was, heb ik haar gevraagd om een blog te schrijven voor ons allen. Dankzij haar verhaal hieronder weten we nu allemaal hoe het zit en wat de kijk van Garantiemakelaars hierop is.

Onderstaande bijdrage is geschreven door Wijkje Stegen namens de centrale organisatie van Garantiemakelaars

Onlangs verscheen het artikel met de kop “Garantiemakelaars verliest identiteit” op De Scherpe Pen waarin een aantal kritische noten worden geuit ten aanzien van de recente stap van Garantiemakelaars. Namelijk dat makelaars de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan de formule met behoud van eigen huisstijl.

De basis van een formule zal altijd een sterk merk zijn, dat is ook bij Garantiemakelaars het geval. Echter is dat niet voldoende gebleken als we terugkijken naar de afgelopen tien jaar. Het aantal franchisenemers in de makelaardij is substantieel afgenomen juist omdat de toegevoegde waarde niet opwoog tegen de kosten. Van die negatieve perceptie hebben wij nog steeds last terwijl er inmiddels een geheel nieuwe centrale organisatie staat, zonder winstoogmerk, met een nieuwe formule en een geheel nieuw dienstenpakket. Naast je “sterke merk” zal je dus iets moeten toevoegen om waardevol te zijn, continuïteit te waarborgen en te kunnen groeien.

Wat is een sterk merk?

Maar voordat we naar die toegevoegde waarde gaan stel ik mezelf de vraag; wat is nu een sterk merk? De basis van een sterk merk zou volgens mij, naast herkenbaarheid en een “goed gevoel”, ook moeten zijn dat de merkbeleving positief en consistent is. Waar ik ook ter wereld een flesje Coca Cola koop, altijd krijg ik wat ik verwacht.

Daar zit volgens mij de crux, in de makelaardij in Nederland is er enkel sprake van soft franchise. Dus de merkbeleving zal ondanks het streven dit gelijk te trekken toch flink verschillen, ook al voert men hetzelfde merk. Overigens vind ik dat ook krachtig, namelijk dat er ruimte is voor eigen ondernemerschap.

Welke rol speelt de consument daarbij?

Dan de consument, deze moet altijd het uitgangspunt zijn in het bepalen van de koers. Die klant is flink veranderd en daar zul je op in moeten spelen als formule. De makelaar realiseert zich vaak niet dat de klant de selectie al lang online gedaan heeft voordat deze aan tafel zit. Dat houdt dus in dat je de online aanwezigheid en conversie als makelaar goed op orde moet hebben.

De kennis, capaciteit en financiële middelen om dit op een professionele manier te organiseren is vaak niet aanwezig. Daarom ben je volgens mij aangewezen op een kernorganisatie die dit soort zaken voor je inregelt. Daarnaast denk ik dat de klant in zijn eerste selectie toch wel vaak een landelijk bekend merk betrekt.

Wat vindt de makelaar?

Na de afronding van onze herpositionering hebben we veel makelaars gesproken om te achterhalen of ze willen deelnemen aan onze nieuwe organisatie. En dan red je het echt niet met alleen een sterk merk, dat is simpelweg niet tastbaar genoeg. Het is juist de combinatie van een sterk merk, een uitgebreid dienstenpakket, online- en offline marketing en gezamenlijk inkoopvoordeel waardoor er een aantrekkelijke propositie ontstaat. Daar zit de toegevoegde waarde voor de makelaar!

Ook een dekkend landelijk netwerk is van belang voor de ultieme samenwerking en de aantrekkelijkheid voor landelijke opdrachtgevers. Echter voordat een makelaar gaat investeren in een nieuwe identiteit zal hij het vertrouwen moeten hebben dat het ook daadwerkelijk voor hem gaat werken. Het blijft tenslotte een belofte in de toekomst.

De oplossing volgens Garantiemakelaars

Zo zijn we tot een oplossing gekomen waarbij de makelaar zijn eigen huisstijlkleuren kan blijven hanteren. Het gaat dus enkel om behoud van zijn huisstijlkleuren en logo. Voor het overige zal hij volledig herkenbaar zijn als Garantiemakelaar omdat deze volledig in het stramien van Garantiemakelaars zit. Zo krijgt hij bijvoorbeeld een website gelijk aan de overige Garantiemakelaars zoals onderstaand voorbeeld ook laat zien.

Garantiemakelaars Van Overbeek Amsterdam website

Bovendien wordt altijd “powered by Garantiemakelaars” toegevoegd in de uitingen en maakt hij gebruikt van de garanties en werkwijze zoals wij deze hanteren waardoor de herkenbaarheid blijft. Dit voor maximaal drie jaar, een periode waarin het bezwaar om “groen-geel” te worden zeer waarschijnlijk weggenomen wordt zodra ze constateren dat het echt voor ze werkt. Maar ik sluit niet uit dat het in de toekomst niet meer aan deze maximale termijn gebonden is, dat laat ik graag aan de markt over.

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.
Google+