Selecteer een pagina

Voorlopig koopcontract is definitieve koopDe Nederlandse taal komt voor in verschillende vormen. Je hebt bijvoorbeeld Surinaams Nederlands, Algemeen Beschaafd Nederlands en ook bepaalde jargons. Het juridisch jargon kent zelfs een apart woordenboek van Fockema Andreae. Hetzelfde woord in de Fockema Andreae’s woordenboek kan iets anders betekenen dan de Van Dale uitleg. Het begrip “voorlopige koopakte”  is echter niet juridisch jargon noch iets uit de Van Dale. De “voorlopige koopakte”  is namelijk een mooi voorbeeld van juridisch Afrikaans. Of in dit geval: juridische makelaardij.

Taalkundig

Ontwikkelingen in de Nederlandse taal kunnen we niet tegenhouden. Inmiddels kent iedereen “swaffelen“. Toch moet men zorgvuldig omgaan met juridisch taalgebruik. Een verbastering zoals de “voorlopige koopakte”  kan tot veel problemen leiden. Want zo voorlopig is die “voorlopig”  niet. Een voorlopige akte = definitieve koop! Fockema Andreae’s woordenboek legt het uit als volgt.

Koopakte, voorlopige -, onjuiste benaming voor de definitieve koopakte van registergoed; zij wordt ‘voorlopig’ genoemd omdat er daarop voor de eigendomsoverdracht nog een transportakte moet volgen”

De interpretatie

Fockema geeft duidelijk aan dat het een onjuiste benaming is. Vervolgens wordt een oorzaak gegeven voor deze onjuiste benaming. Het is echter schrikbarend dat veel mensen een nog andere interpretatie hebben van de “voorlopige koopakte”. Een kort vragenrondje leidt tot verschillende uitleggen. Een verkoper denkt dat de voorlopigheid zit in de drie dagen bedenktijd. Een consument-koper wijst op de ontbindende voorwaarden. En een ander denkt zelfs van de koop af te kunnen zien tot aan de notaris.

De definitieve status

De bovenstaande interpretaties raken alle drie de waarheid aan. Toch berusten ze op een leugen. De “voorlopige” koopakte is namelijk een definitieve koop. In de koopakte leg je mondelinge afspraken vast over bijvoorbeeld de koopprijs en wijze van leveren. De woning is dat op moment verkocht. Onder bepaalde voorwaarden kan je echter afzien van de koop. Deze voorwaarden vloeien voort uit de wet maar kunnen ook zelf worden bedacht en vastgelegd in de koopakte. Dit noem je de zogenaamde ontbindende voorwaarden.

De “voorlopigheid”

Deze ontbindende voorwaarden creëren als het ware achterdeurtjes in de koopakte. Daardoor is de verbastering ontstaan over “voorlopigheid”. Je zou namelijk op elk moment kunnen afzien van de koop. Dit is wel afhankelijk van de soort ontbindende voorwaarden. Denk daarbij aan de standaard drie dagen bedenktijd, het financieringsvoorbehoud of bijvoorbeeld verkrijging van een bouwvergunning. Dit neemt echter niet weg dat de koop rond is. Of hoe Funda het zou verwoorden:  verkocht maar onder voorbehoud.

Slot

De “voorlopige” koopakte bestaat niet. Het is een taalverbastering die tot verwarring leidt. Een koopakte is definitief maar… kan worden ontbonden onder bepaalde voorwaarden. Deze zogenaamde ontbindende voorwaarden vloeien deels automatisch voort uit de wet (bv. drie dagen bedenktijd) maar kunnen ook naar eigen wens worden geformuleerd. Dit verhaal sluit daarbij aan op mijn vorige blog “Notarieel monopolie op koopovereenkomst – voordeel of nadeel?” en onderstreept het belang van een goed opgestelde koopakte. Mijn volgende blog zal dit punt verder uitdiepen door de variëteit  aan ontbindende voorwaarden te behandelen.

The following two tabs change content below.
Projectjurist bij gebiedsontwikkelingen en woningbouw op het gebied van zowel bestuursrecht als privaatrecht. Martha wordt als juridisch adviseur gedetacheerd bij overheidsinstellingen met name gemeenten. Bij gebiedsontwikkelingen adviseert zij op het gebied van aanbestedingsrecht, vergunningstrajecten en aanverwante rechtsgebieden zoals de telecommunicatiewet en tracewet.

Laatste berichten van Martha Pasterkamp (toon alles)

Google+