Selecteer een pagina

RentmeesterWat doet een rentmeester? Dit is een vraag die nogal eens wordt gesteld. Dit is de definitie van Wikipedia:

Een rentmeester beheert goederen, in het bijzonder het onroerend goed van een eigenaar. Deze eigenaar kan zowel een particulier als een private of publieke rechtpersoon zijn. De moderne rentmeester is een breed opgeleide vastgoeddeskundige. Naast beheer adviseren rentmeesters op het gebied van onder andere grondzaken, grondbeleid, overdracht van eigendom, onteigeningen, schadevergoeding, waardering van vastgoed, fiscale aspecten, planologische vraagstukken, bestemmingswijziging en gebiedsontwikkeling. Rentmeesters kunnen in Nederland zowel zelfstandig als in dienst van rentmeesterkantoren werken en zijn aangesloten bij een aparte branchevereniging, te weten de NVR, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

Het werkgebied van de leden van de NVR speelt zich in hoofdzaak af binnen de vastgoedsector in zowel het landelijk als stedelijk gebied. Het landelijk gebied (Groen), het stedelijk gebied (Rood) en het water (Blauw) zijn van groot maatschappelijk belang. Met name het afhandelen van de claims en aanspraken op deze gronden leidt tot complexe processen bij bestemmingswijziging, herinrichting en herontwikkeling van gronden, bedrijfsverplaatsingen, schadevergoeding en dergelijke waarbij een rentmeester als deskundige wordt betrokken.

Dit werkgebied binnen het vastgoed wordt vaak nog onderbelicht, maar juist omdat het landelijk vastgoed steeds meer raakvlakken krijgt met het stedelijk vastgoed is krijgt ook de vastgoedmarkt hier steeds meer mee te maken. De roep naar steeds breder advies en onderscheidend vermogen binnen vastgoed wordt ook steeds groter. Dat het echt een heel andere tak van sport is bewijst ook wel de toenemende mate van complexheid in grondzaken.Tegelijkertijd is het jammer om te moeten constateren dat er een groot tekort ontstaat aan professionele grondzaken en vastgoed medewerkers. Dit geldt voor nagenoeg alle overheden die zich met grondverwerving bezig houden,  maar ook voor gemeenten en waterschappen die zich meer richten op het beheer van hun vastgoed of te maken krijgen met (her)ontwikkelingsprojecten.

Dit biedt dus perspectieven voor mensen die nu niet meer actief zijn binnen vastgoed, maar hier wel hun hart hebben liggen, temeer omdat het tekort op de arbeidsmarkt structureel is kan omscholing een mooie oplossing bieden. Kansen dus, voor zowel de overheden, gemeenten en waterschappen als vastgoedprofessionals en  makelaarskantoren die inzien dat ze moeten veranderen.

Nieuwsgierig geworden naar het rentmeestersvak? Hierbij een link naar meer informatie over de raakvlakken van de rentmeesterij.

The following two tabs change content below.

Jacques Dicks

In het dagelijks leven ben ik broker manager bij RE/MAX Vastgoedgroep. Hierdoor loop ik dagelijks tegen vastgoedvraagstukken aan. Vanuit makelaars en consumenten, bedrijfsleven en overheid geeft dit voldoende inspiratie geeft voor het schrijven van deze Blog.

Laatste berichten van Jacques Dicks (toon alles)

Google+