Selecteer een pagina

Vastgoed en gemeentenVastgoed vervult een simpele en wezenlijke functie in de maatschappij. Zowel zakelijk als privé heeft iedereen een dak boven z’n hoofd nodig. Praktisch alles wat je doet is verbonden met een stuk vastgoed (grond en/of gebouwen). Alle functies die je kunt bedenken -wonen, werken, recreëren, winkelen, uitgaan, studeren, produceren, enzovoort- het wordt allemaal geherbergd in gebouwen!

Onbekend terrein

De combinatie van gemeenten en vastgoed is voor velen onbekend terrein. Gemeenten vervullen per definitie belangrijke maatschappelijke taken. Vastgoed is voor het vervullen van die taken onontbeerlijk. Te denken valt aan scholen, buurthuizen, bibliotheken, brandweerkazernes, theaters enzovoort. Gemeenten zijn feitelijk de grootste bedrijfsmatige gebruikers en eigenaren van vastgoed in Nederland! En dan zou je verwachten dat binnen gemeenten daar van hoog tot laag veel aandacht aan wordt geschonken. Niets is minder waar.

50 miljoen

Naar schatting –exact weet niemand het- bezitten gemeenten het duizelingwekkende aantal van ruim 50 miljoen m2 bedrijfsruimten, met een herbouwwaarde grofweg €40 miljard! Dat zijn meer m2 dan de gehele Nederlands kantorenvoorraad anno 2011! Die gebouwen zijn op de één of andere manier gefinancierd en hopelijk verzekerd. En iemand moet ze toch ook onderhouden en beheren. Echter; zonder de hardwerkende onderhoudsmensen en huismeesters te kort te doen, kan zondermeer worden gesteld dat van professioneel vastgoedmanagement geen sprake is. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken en steekproeven van de laatste jaren.

Risico’s

Daarmee loopt praktisch iedere gemeente bewust of onbewust grote risico’s.  Er zijn immers enorme belangen mee gemoeid; ten eerste de belangrijke sociaal-maatschappelijk functies die er aan zijn verbonden. Ten tweede de enorme financieel-economische belangen. En ten derde dus ook het politiek-bestuurlijk draagvlak wat hier op stoelt. Vastgoed krijgt simpel gezegd (nog) niet de aandacht die het verdient. En dat is zonde, omdat daarmee veel potentie onbenut blijft.

De ‘vastgoedprofessionalisering’ bij gemeenten begint de laatste jaren langzaam maar zeker wel wat vorm te krijgen. Maar het zou meer en beter moeten. Vastgoed is een prachtig instrument met veel potentie, wat veel beter benut kan worden. Maar het goud in de mijn vind je pas, nadat je de mijn begint te ontginnen. Op dit moment lijkt het helaas meer op een bodemloze put, waarvan niemand precies weet hoe diep hij is!

The following two tabs change content below.
Als schrijver en spreker over vastgoedmanagement is Walter sinds enkele jaren actief. Zijn stof komt uit bijna 20 jaar praktijkervaring in het vastgoed. In de dagelijkse praktijk is hij continue betrokken bij vraagstukken over beheer, exploitatie, acquisitie, dispositie en (her)ontwikkeling. Walter is één van de initiators van het Instituut voor VastGoedManagement. Het Instituut richt zich op de verdere professionalisering van praktijkgericht vastgoedmanagement. www.InstituutVGM.nl

Laatste berichten van Walter Rozendaal (toon alles)

Google+