Selecteer een pagina

huis verkopen na echtscheidingIn een uitspraak van de Hoge Raad van 3 september 2010 gaf de Hoge Raad zijn goedkeuring aan een eerdere uitspraak waarbij het Gerechtshof de vrouw had veroordeeld om, kort gezegd:

  • de woning open te stellen voor bezichtiging door potentiële kopers en alles na te laten dat aan de totstandkoming van een koopovereenkomst in de weg staat
  • zodra er een kandidaat-koper is die bereid is een prijs te betalen tussen de laat- en vraagprijs van Euro 225.000 en Euro 229.000, mee te werken aan de totstandkoming van de koopovereenkomst en aan de eigendomsoverdracht ten overstaan van de notaris.

Het Hof had in die zaak onder meer meegenomen dat ondanks het aandringen van de man op snelle verkoop, de verkoop na bijna drie jaar nog niet was gerealiseerd. Mede gelet op de woningmarkt waarbij destijds een verkoop binnen 3 jaar zeer realistisch was.

Verlies

De makelaar had partijen geadviseerd de vraagprijs voor de woning te laten zakken naar € 225.000. De man was het daarmee eens maar de vrouw niet, aangezien de woning dan met verlies zou worden verkocht.
Naar het oordeel van het hof had de vrouw zich door deze houding onvoldoende ingespannen om tot verkoop van de woning te geraken. In het bijzonder viel de vrouw te verwijten dat zij kennelijk een te hoge opbrengst voor de woning wenste.

De omstandigheid dat de woning wellicht met verlies moest worden verkocht, kon de vrouw niet meer aan de man tegenwerpen, aldus het Hof. Het belang van de man om ook financieel ‘los’ te raken van de vrouw – dat wil zeggen het belang van de man om te komen tot voltooiing van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap – woog zwaar, aldus het Hof.

Mediation

In plaats van procederen leent een kwestie zoals deze zich ook uitstekend voor oplossing via mediation, als beide partijen daarvoor openstaan.
Bij mediation hakt de rechter geen knoop door, maar verzinnen partijen zelf de oplossing voor hun geschil, met behulp van een onpartijdige bemiddelingsdeskundige (de mediator).

De mediator helpt partijen om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict. Uitgangspunt is dat het resultaat van de mediaton voor beide partijen een win-winsituatie oplevert. Daarbij is het vaak mogelijk om veel breder naar oplossingen te zoeken dan bij procederen het geval kan zijn.

Mediation is voor partijen bovendien goedkoper en het gaat veel sneller dan procederen. Mediation leidt doorgaans ook tot een verbetering van de relatie tussen partijen. In kwesties als bovenstaande situatie, waarbij het van belang is dat de oplossing in een juridisch deugdelijke (afdwingbare) overeenkomst wordt vervat, is het van belang een (bij voorkeur NMI gecertificeerd) mediator in te schakelen met een juridische achtergrond (bijvoorbeeld een advocaat).

mr. L.V.S. Cassese, advocaat en NMI gecertificeerd mediator te Almelo

The following two tabs change content below.
Google+