Selecteer een pagina

Bestaat er eigenlijk een juridische definitie van een seniorenwoning? Het antwoord is nee. Het ministerie van VROM hanteert de volgende definitie: ‘Een ouderenwoning is een woning bewoond door 55-plussers, waarvan de respondent aangeeft dat deze speciaal voor ouderen geschikt is’. De respondent (zie ook ‘Woononderzoek’) is in de meeste gevallen de gemeente.  De gemeente bepaalt dus of een woning wel of niet het label ‘seniorenwoning’ krijgt. Dit hangt van het woonbeleid van desbetreffende gemeente af. Gemeenten kunnen dit op verschillende manieren invullen.

Seniorenwoning of levensloopbestendige woning?

Uit onderzoek blijkt dat weinig mensen in een ‘seniorenwoning’ willen wonen, maar wel in een ‘levensloopbestendige woning’. Je voelt je zo oud als je een ‘seniorenwoning’ zoekt, maar ‘levensloopbestendig’ klinkt minder erg. Als je het over ‘ouderen’ hebt, heb je het altijd over anderen in plaats van over jezef. En dat terwijl men zelf ook al lekker die kant op gaat qua leeftijd.

Wat als je minder mobiel bent?

Maar goed, als je minder makkelijk je tuin of je huis kunt onderhouden in vergelijking tot vroeger of je bent minder mobiel geworden, zou je toch wel graag een huis willen hebben met een slaap- en badkamer op de begane grond. En eigenlijk is dit niet aan leeftijden gebonden. De vraag is dan hoe je een dergelijke situatie creëert. Of via een verbouwing of een verhuizing. Tegenwoordig kun je complete units achter je huis laten zetten. Deze units hebben de juiste afmetingen voor zorg aan huis. ‘Zorg aan huis?’ zul je wel denken…’maar dat heb ik NU toch niet nodig?!’. Nee, NU misschien niet, maar straks misschien wel! En dan is het belangrijk te beseffen dat je daarvoor een bepaald woonoppervlakte nodig hebt om deze verzorging mogelijk te maken.  Met name slaap- en badkamer.

Subsidie voor de WMOKrijg je voor het aanpassen van je woning subsidie?

Jouw gemeente kan je informeren of je in aanmerking komt voor subsidie voor een aanpassing in jouw woning op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), wanneer je hiervoor een indicatie hebt. Je moet het verzoek indienen bij de gemeente voordat de aanpassing wordt uitgevoerd. Maar indien je reeds in een zgn. ‘seniorenwoning’ woont in de volksmond (dus niet volgens de omschrijving van de desbetreffende gemeente!!) kan het zo zijn dat je NIET in aanmerking komt voor een dergelijke subsidie omdat je al in een ‘geschikte’  woning woont. Vandaar dat het zo belangrijk is dat u weet aan welke afmetingen een senioren- of levensloopbestendige woning dient te voldoen als u op het punt staat een dergelijke aankoopbeslissing te nemen.

Het zou toch wel heel sneu zijn als je net in een woning met een slaap- en badkamer op de begane grond woont en weer moet investeren voor een uitbreiding omdat je qua gezondheid er weer op achteruit bent gegaan.

De WMO. Wat is dat?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers.

Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de WMO uit en iedere gemeente legt andere accenten.

Voor een woningaanpassing kan je terecht bij het WMO-loket van de gemeente en een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO draagt ertoe bij dat alle burgers kunnen participeren in de samenleving en wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de WMO.

Senioren- of levensloopbestendige woning <->  Wet Maatschappelijke Ondersteuning: een goede match?

Uit het bovenstaande kan je opmaken dat een senioren- of levensloopbestendige woning niet altijd matched met de WMO-verordening binnen uw gemeente. Laat je dus goed adviseren als je op het punt staat een huis met een bad- en slaapkamer op de begane grond aan te schaffen. Vraag de wmo-verordening op en wees er zeker van dat je weet wat deze desbetreffende gemeente (dus de gemeente waarin het huis staat) verstaat onder een ‘ouderenwoning, seniorenwoning of levensloopbestendige woning’! Je kan ook op de site van VROM meer informatie lezen. Er bestaan ook makelaars die zich specifiek op dit gebied hebben laten bijscholen en dus gespecialiseerd zijn in deze materie.

The following two tabs change content below.
Mijn interesse in mensen heeft geleid tot het afronden van mijn HBO-studie Marketing in 1992. Daarna wilde ik alleen die dingen doen die ik leuk vond dan zou ik er ook goed in zijn. In 1997 ben ik in de makelaardij terechtgekomen en ben er helemaal verslingerd aan geraakt. Mensen blij kunnen maken, verrassen, nieuwe inzichten brengen...maar ook verrast worden door inzichten van anderen. Bouwkunde..huizen...Ik vind het helemaal geweldig. Dat is mijn passie: mensen en hun woonsituaties. En met hen mijn ervaring in de makelaardij delen. Sinds 2007 heb ik samen met Nico Vogelzang ons eigen bedrijf "Zij is de Makelaar" met als werkgebied Noord Nederland (Joure en Annen). Daarnaast zijn wij de trotse ouders van onze mooie dochters Mirthe en Sharita.

Laatste berichten van Jolanda Vogelzang (toon alles)

Google+