Selecteer een pagina

bureau financieel toezichtZijn makelaars zich voldoende bewust van de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transactie?

De praktijk leert eigenlijk van niet gelet op het geringe aantal van slechts 3 meldingen in 2009. Notarissen doen jaarlijks een groeiend aantal meldingen, vooral gebaseerd op transacties met vastgoed. En dat is dezelfde markt als waarin makelaars opereren. Het aantal ongebruikelijke transacties, gemeld door notarissen, bedroeg vorig jaar 389. Enkele jaren geleden was dat vrijwel nihil.

Accountants en notarissen hebben de afgelopen 5 jaar gezamenlijk voor € 1.1 miljard aan ongebruikelijke transacties gemeld die door de ‘Financial Intelligence Unit – Nederland’ als verdachte transacties zijn doorgemeld aan opsporingsinstanties. Het notariaat is verantwoordelijk voor driekwart van het aantal. Hoe vaak hebben makelaars te maken met vastgoedtransacties?

Enkele makelaarsvoorbeelden van situaties die volgens het Ministerie van Financiën (Handleiding voor makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken) als ongebruikelijk aangemerkt kunnen worden:

  • Het object is niet gelegen in het werkgebied van de makelaar of bemiddelaar
  • De eigendom van de onroerende zaak is niet transparant
  • Bij de aan- of verkoop van een onroerende zaak wordt het verzoek gedaan om een taxatiewaarde vast te stellen die in wanverhouding staat tot de werkelijke waarde
  • De koopsom ligt niet in lijn met de normale marktontwikkelingen of wijkt sterk af van de vraagprijs, de WOZ-waarde of de taxatiewaarde
  • Bij ABC-transacties is een niet-draagkrachtige partij betrokken en/of de koopsommen wisselen sterk
  • Er is sprake van onduidelijkheid over de financiering of de financieringsovereenkomst
  • Er worden geen ontbindende voorwaarden voor wat betreft de financiering opgenomen
  • De wens wordt geuit om de koopsom, waarborgsom en/of de courtage contant te betalen

Het kan natuurlijk zijn dat geen makelaar of bemiddelaar ooit met dergelijke situaties te maken heeft gehad, maar ik kan mij dat eigenlijk niet voorstellen.

Het wordt hoog tijd dat makelaars ook bij dit onderwerp hun verantwoordelijkheden nemen, niet afwachten en anderen (lees: de Overheid) laten overgaan tot het treffen van verregaande maatregelen.

The following two tabs change content below.
Betrokken NVM-makelaar bij Markant NVM-Makelaars te Barendrecht

Laatste berichten van Frits Markus (toon alles)

Google+