Selecteer een pagina

Eind 2009 had bijna een kwart van de Nederlandse woningen een energielabel. Halverwege 2009 was dit nog 13 procent. Het energielabel geeft inzicht in het standaard energieverbruik van een woning en mogelijke energiebesparende maatregelen. Vooral in Zeeland nam het aandeel gelabelde woningen fors toe.

Inhaalslag in Zeeland

In de tweede helft van 2009 is in Zeeland een inhaalslag gemaakt met het toekennen van energielabels. Eind 2009 was ruim een kwart van de Zeeuwse woningen gelabeld, tegen 3 procent halverwege 2009. De huursector is goed voor ruim 95 procent van deze groei. Doordat veel woningcorporaties al hun woningen van een energielabel hebben voorzien, had eind 2009 drie kwart van de huurwoningen in Zeeland een energielabel.

Groningen heeft grootste aandeel gelabelde woningen

Het aandeel woningen met een energielabel verschilt flink tussen de provincies. Eind 2009 was Groningen nog steeds koploper met 30 procent. Utrecht en Noord-Holland waren hekkensluiters: van de woningen in deze provincies was 18 procent voorzien van een energielabel.

Woningen met een energielabel, 31 december 2009

Woningen met een energielabel, 31 december 2009

Energielabel slaat niet aan in de koopsector

In de verdeling van energielabels over huur- en koopwoningen is in de tweede helft van 2009 weinig veranderd. Van de woningen met een energielabel is 5 procent een koopwoning. Dat komt neer op ruim 70 duizend woningen. Daartegenover staan bijna 1,5 miljoen gelabelde huurwoningen.

Merendeel valt in energieklasse C of D

Ook de verdeling van de gelabelde woningen over de energieklassen A tot en met G laat weinig veranderingen zien. Eind 2009 viel het grootste deel, 57 procent, in energieklasse C of D en had 11 procent een A- of B-label. Bij woningen met een A-label zijn de meeste energiebesparende maatregelen al genomen.

Friesland koploper in energieklasse E t/m G

Eind 2009 lag het aandeel woningen met een label in klasse E, F of G het hoogst in Friesland, met 44 procent. In Flevoland was dit aandeel met 12 procent het kleinst. Dit verschil is vooral te verklaren doordat in Flevoland meer woningen staan van recente bouwjaren. Omdat deze aan strengere bouwnormen moeten voldoen dan oudere woningen, vallen ze meestal in energieklasse A of B.

Woningen met een energielabel in klasse E,F of G, 31 december 2009

Woningen met een energielabel in klasse E,F of G, 31 december 2009

Bron: CBS  Woningen met een energielabel naar eigendom en provincie

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.
Google+