Selecteer een pagina

Tuchtrecht voor makelaars en taxateursTuchtrechterlijk veroordeelde makelaars, ongeacht het lidmaatschap van welke branchevereniging dan ook, moeten worden vermeld in een openbaar register welk op eenvoudige wijze is te raadplegen op een website.

Consumenten moeten via een dergelijk register kunnen achterhalen welke makelaars veroordeeld zijn door de tuchtrechter en waarvoor. Vreemd, dat men nu als consument nergens inzicht kan krijgen in wat voor ongelukken een makelaar heeft veroorzaakt. Het is een consumentenbelang dat men moet kunnen zien bij wie men terechtkomt.

Tuchtrechter

Gedraagt een makelaar of taxateur zich zodanig dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het vertrouwen dat in het maatschappelijk functioneren van de makelaar/taxateur wordt gesteld, dan zal deze zich voor de tuchtrechter dienen te verantwoorden.

Algemeen belang

Het tuchtrecht is niet alleen bedoeld om de klager genoegdoening te verschaffen maar ook om het algemene belang, dat van de branche en van de individuele makelaar en taxateur te dienen: de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Met goede voorlichting over het doel van het tuchtrecht en de effecten van een tuchtzaak op (het handelen van) een makelaar en taxateur kan een verkeerde beeldvorming worden voorkomen.

Vetrouwen

Vertrouwensberoepen, zoals die van een accountant, advocaat, arts, notaris of makelaar en taxateur moeten júist open en transparant zijn. Duidelijke signalen afgeven welk gedrag nog wel en wat niet meer wordt getolereerd.

Makelaardij

In de wetenschap dat een ieder zich vanaf 2001 ‘makelaar’ mag noemen; niet iedere ‘makelaar’ lid is, wil of zelfs kan worden van een branchevereniging heb ook al eerder gepleit om een herinvoering van de makelaarsbeëdiging, het opnieuw beschermen van de makelaarstitel en alle makelaars- en taxateurswerkzaamheden te binden aan een wettelijk vergunningensysteem.

Uniformiteit

Harmonisatie van de bestaande tuchtrechtregelingen van de verschillend brancheverenigingen is belangrijk. Naar mijn mening is het beter om het huidige niet-wettelijk tuchtrecht = verenigingsrecht (maatschappelijke betekenis van die groep heeft de wetgever helaas minder belangrijk geacht) aan te passen in een wettelijk tuchtrecht (zoals bij notarissen en advocaten).

Naming and shaming

Makelaars en taxateurs kunnen een voorbeeld nemen aan de medische sector. Onder het motto ‘Wij gaan ervan uit dat publicatie de zorgverleners prikkelt om hun werk beter te doen deinst de Inspectie voor de Gezondheidszorg er niet voor terug de openbaarheid op te zoeken. Al hun bevindingen – positief én negatief – worden gepubliceerd mét naam en toenaam van de betreffende arts. Lijstjes met ‘de beste ziekenhuizen’ of ‘de beste artsen’ in de media, kritische uitzendingen van diverse televisieprogramma’s over medische missers of krantenkoppen als ‘Afdeling hartchirurgie X Ziekenhuis gesloten na vernietigend rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg’. Die staan als het aan mij ligt de makelaars en taxateurs binnenkort ook te wachten.

Reputatie

Straks leeft ook deze beroepsgroep in een glazen huis, net als zijn collega’s in de medische en juridische sector en wordt iedere handeling onder de loep genomen en openbaar gemaakt. Met alle gevolgen voor de reputatie van de beroepsgroep als geheel en die van de betreffende beroepsbeoefenaar in het bijzonder.

De sfeer van geheimzinnigheid die nu om de tuchtrechtspraak heen hangt, wekt bij de buitenwereld de indruk dat er wel erg voorzichtig met de makelaar en taxateur wordt omgegaan. Het wordt door de buitenwereld echt niet begrepen, als er gezegd wordt ‘u moet eens weten wat het met me doet’. Dat wordt gezien als een bevestiging van het beeld dat de elite elkaar de hand boven het hoofd houdt. Overigens, ook de binnenwereld begrijpt dit gedrag niet.

Integriteit

Zeker bij vertrouwensberoepen is het belangrijk om dat te voorkomen. Het wordt niet meer als vanzelfsprekend aangenomen dat iedere beroepsbeoefenaar zijn vak integer uitoefent. Daar wil het publiek bewijzen van zien, bijvoorbeeld in de vorm van openheid over tuchtrechtspraak: een publiek signaal dat dit gedrag niet wordt getolereerd.

Tuchtuitspraken

Natuurlijk moet er zorgvuldig met publicatie worden omgegaan. Het gaat om de tuchtuitspraken; de zwaardere zaken dus. Voor uitspraken van de geschillencommissie of uitspraken over declaratiegeschillen behoeft volledige publicatie (nog) niet te gelden en kan worden volstaan met een geanonimiseerde versie.

Met de billen bloot

Makelaars moeten met de billen blootMaar hoe onterecht een beroepsgroep het ook ervaart dat al het handelen – of een klacht nu gegrond verklaard is of niet – zichtbaar wordt voor het publiek, dit is het klimaat waarin we leven na meerdere vastgoed-affaires. Tot die affaires konden ook makelaars en taxateurs volhouden ‘niet integer handelen? Dat komt bij ons niet voor’. Kennelijk was en is het zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep toch niet al te groot. Anders waren dit soort affaires wel voorkomen.
Vindt men het dan gek dat de overheid draconische maatregelen neemt en zegt: “hup, met de billen bloot“? De bordjes zijn definitief verhangen, dus ik zou zeggen: “wen er maar vast aan“.

The following two tabs change content below.
Betrokken NVM-makelaar bij Markant NVM-Makelaars te Barendrecht

Laatste berichten van Frits Markus (toon alles)

Google+