Selecteer een pagina

Er was al bekend dat VastgoedPRO met een initiatief bezig is om taxateurs te helpen. De geruchtenmachine draaide al op volle toeren, mede dankzij het blogbericht van Ed van de Bijl.

Vandaag is ‘taxateurspower‘ gelanceerd. Een website die oproept tot actie: Taxateurs zeggen “tot hier en niet verder”.

Voor wie is Taxateurspower.nl bedoeld?

Simpel: voor taxateurs die het niet meer pikken. Voor collega’s die een vuist willen maken. Voor taxateurs die verandering willen, die weer in controle willen zijn. Voor taxateurs die trots zijn op hun vak, die trots zijn op zichzelf. Voor taxateurs die zeggen “tot hier en niet verder”

Wat is het doel van Taxateurspower.nl?

Taxateurspower.nl heeft als doel het inventariseren van de klachten en frustraties van de professionele taxateurs. Taxateurspower.nl fungeert hierbij als podium voor alle gecertificeerde makelaars en taxateurs; SCVM of VastgoedCert ingeschreven en ongeacht het lidmaatschap van een branche- of beroepsvereniging. Taxateurspower.nl gaat bij genoeg draagvlak actie ondernemen richting politiek, richting stakeholders en richting maatschappelijke organisaties. Met één doel: de taxateur weer taxateur laten zijn.

Kan ik een bijdrage leveren aan Taxateurspower.nl

Absoluut! Als u de visie van Taxateurspower.nl deelt, verzoeken wij u dit ook onder de aandacht te brengen van collega taxateurs en makelaar-taxateurs. Dit om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren om zo maatschappelijk een vuist te kunnen maken. Ook kunt u uw mening kwijt en delen met collega’s op het forum.

Wat wil taxateurspower

Taxateurspower.nl roept u op tot actie. Als ook u vindt dat de kern van uw beroep, namelijk het professioneel waarderen van onroerende zaken, ondergesneeuwd en uitgehold wordt door:

  • absurde regelgeving
  • doorgeslagen ambtelijke controles
  • digitale modelwaarderapportages zonder enige kwaliteitsnorm
  • u te behandelen als 1e klas kleuterleerling
  • regioafbakeningen zonder enige onderbouwing
  • u bij voorbaat te kwalificeren als fraudeur

laat dan uw stem horen! Taxateurs en makelaars verenig u!

De oplossing

Laten we een aantal zaken helder stellen:
1)    Taxateurs zijn niet tegen validering, niet tegen toezicht en niet tegen controle.
2)    Taxateurs zijn niet tegen ondersteuning met computermodellen.
3)    Taxateurs zijn niet tegen concurrentie en marktwerking.
4)    Taxateurs zijn niet tegen toezicht en controle.

Integendeel, taxateurs zijn als geen ander gebaat bij een gezonde markt, waarin collega’s elkaar scherp houden. Waarin permanente educatie zorgt voor de juiste deskundigheid en de juiste vaardigheden, om zodoende excellente dienstverlening te kunnen bieden.

Maar de scheefgroei die nu is ontstaan slaat door. De bureaucratie dient geen ander doel dan de bureaucratie. 13 validerende instituten die allemaal financieel gewin proberen te halen uit de ontstane situatie, zonder enige toegevoegde waarde op dit moment.

Taxateurspower.nl eist daarom het volgende:

1.    Opschorten van de huidige eisen zoals ingevoerd per 1 januari 2010.

2.    Een dwingende oproep aan de overkoepelende organisaties, aan VastgoedPRO, NVM en VBO, de NHG en de banken om te komen tot werkbare normen en eisen waarbij recht wordt gedaan aan de integriteit, professionaliteit en ervaring van de taxateur en waarbij de taxateur als menselijke factor aan de basis staat van de waardering.

Ga naar taxateurspower.nl om uw mening te geven.

(met dank aan Ed van de Bijl en Karin Damhuis)

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.
Google+