Selecteer een pagina

Wat gebeurt er als je als makelaar/taxateur een taxatie uitvoert, die naar later blijkt toch wel erg optimistisch was? Na jaren van juridisch geharrewar is daar nu wel (meer) duidelijkheid over. Voor de goede orde, de taxatie vond plaats in april 2004 en de uitspraak van het hoger beroep was vorige maand.

De versimpelde situatie is als volgt:

  • Makelaar taxeert woning
  • Bank neemt hypotheek
  • Eigenaar huis kan niet meer betalen
  • Woning executoir verkocht
  • Bank claimt groot verlies bij makelaar

Wie heeft hier het risico genomen? Dat is een van de punten die bij deze rechtzaak aan de orde kwam. Mag de bank er van uit gaan dat de makelaar/taxateur zijn werk oprecht en correct uitvoert? Of is het aan de bank om dat te verifiëren? Zullen banken panden nu dubbel laten taxeren alvorens een hypotheek te nemen?

In deze rechtzaak is gebleken dat de makelaar aan het kortste eind trekt. Zijn ondeugdelijke taxatie heeft er toe geleid dat de bank een erg groot verlies heeft geleden, wat bij de makelaar wordt verhaald. Terecht, aldus de rechtbank.
Het is wel discutabel dat de makelaar nu ook opdraait voor het verschil tussen de executiewaarde en de verstrekte hypotheek. Ondanks een veranderende markt en overige factoren. Dat is toch onredelijk?

Ook al wil je als makelaar graag dat de financiering voor een woning wordt geregeld, zodat je die woning kan verkopen, het is verstandiger om de taxatie reëel te laten zijn! Anders kan het je wel eens heel veel geld gaan kosten!

Sinds 2004 is de wereld van de taxateur drastisch veranderd en zijn er mechanismen die dit soort praktijken dienen te voorkomen. Maar vertrouw jij volledig op die mechanismen? Ik hoor behoorlijk wat verontrustende geluiden over de geautomatiseerde systemen bij het beoordelen van taxaties.

Taxeren blijft mensenwerk, maar doe het alsjeblieft goed!

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.
Google+