Selecteer een pagina

De AFM stelt in haar rapport “Geef Nederlanders pensioen-inzicht”, dat de pensioenverwachtingen van de meeste Nederlanders niet realistisch zijn. Uit onderzoek blijkt dat 59% van de consumenten denkt dat zijn pensioen 70% of meer zal bedragen van het laatst verdiende salaris. In werkelijkheid blijkt dat het pensioen waarschijnlijk lager is. Doordat de pensioenen de afgelopen jaren versoberd en complexer zijn geworden verwacht de AFM dat het percentage consumenten dat teleurgesteld zal zijn over hun pensioen in de toekomst verder zal gaan stijgen (nu al 33%) 

Uit een analyse van de AFM blijkt dat er een aantal risicogroepen zijn die een extra risico lopen op een sober pensioen. Voorbeelden hiervan zijn mensen met een groot deel aflossingvrij; ZZPérs, mensen met een stevige carrière en echtscheidingen.

Aangezien sommigen in meerdere risicogroepen kunnen vallen en de overige persoonlijke omstandigheden verschillen, is een analyse op individueel niveau nodig om te bepalen welke risico’s mensen lopen. Uw adviseur kan een persoonlijke analyse maken van uw netto besteedbaar inkomen op uw pensioendatum. Want voldoende netto besteedbaar inkomen heeft 2 oorzaken: onvoldoende pensioeninkomen en/of te hoge vaste lasten.

Uw adviseur kan een plan van aanpak maken om een terugval in netto besteedbaar inkomen te voorkomen. Zo kan hij een plan maken om bijvoorbeeld door een groter deel van de hypotheek af te lossen, of door extra (pensioen) kapitaal op te bouwen. Wacht hier niet te lang mee. Want inzicht in je persoonlijke situatie is de 1e stap naar een onbezorgde toekomst.
Maak dus snel een afspraak met uw adviseur!

The following two tabs change content below.
Directeur Bröring ERA Makelaars, gevestigd te Almere. RMT en Hypothecair planner

Laatste berichten van Geert Bröring (toon alles)

Google+