Selecteer een pagina

Wie betaald de courtage aan de makelaar?De consument betaalt de makelaar voor geleverde diensten. Maar hoe ontvangt de makelaar zijn geld en is dat eigenlijk wel vanzelfsprekend?

In alle keren dat ik bij een koop/verkooptransactie van mijn eigen huis betrokken was (alle 3x), heb ik nooit geld aan de makelaar overgemaakt ofzo. Ook heb ik geen boze brieven of vorderingen van de makelaars ontvangen, dan mag ik er toch van uit gaan dat de makelaar z’n geld wel heeft ontvangen.

Wat heel vanzelfsprekend lijkt, namelijk dat de notaris dat allemaal voor je regelt, is niet zo vanzelfsprekend als we denken. Het is zelfs een uitzondering!

Uitzondering:

De Beleidsregel verplicht de notaris derdengelden uit te keren aan degene die daarop op grond van de akte recht heeft. In de toelichting is hier destijds uit coulance een uitzondering gemaakt voor betalingen die rechtstreeks verband houden met de transactie, zoals het honorarium voor adviseurs.

Kortom, de notaris mag de gelden ook namens de ontvanger van die gelden overmaken aan de makelaar, daar waar het zijn courtage betreft.

Ledenraadvergadering

Mogelijk dat er een einde komt aan deze uitzondering. Op 14 april wordt tijdens de ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een aanscherping van deze beleidsregel voorgesteld, waarbij de notaris geen honoraria aan adviseurs meer mag verzorgen.

Dat zou kunnen betekenen dat de hypotheeknemer een gedeelte van de hypotheek beschikbaar stelt aan de koper of verkoper van de woning. Die kan dan zelf de makelaar betalen.

Hoe nu verder?

Vandaag de dag ontvangt de makelaar de courtage direct na het tekenen van de koopakte bij de notaris, bij de overdracht van eigendomsrecht. Hoe moet dat als de notaris de courtage niet gaat overmaken, wanneer wordt de makelaar dan betaald?

Laat ik hier eens een voorzet geven met mogelijke oplossingen.

  • Net zoals met leveranciers: 40% bij tekenen opdracht, 40% bij aanvang en 20% bij oplevering
  • Zoals met elke factuur, betaling binnen 30 dagen. Maar vanaf welk moment? Levering, of einde van het leveren van de dienst (30 dagen na tekenen voorlopig koopcontract).
  • Binnen 1 week na overdracht bij notaris
  • Binnen 30 dagen na ontvangst van de hypotheek
  • 10 dagen voor het tekenen van de akte bij de notaris. Het transport bij de notaris kan geen doorgang vinden indien de makelaar de courtage niet heeft ontvangen

Zomaar wat lukrake ideeën. Niet alles is evengoed toe te passen op de makelaardij. Een oplossing zal er zeker wel zijn, mocht de ledenraad van het KNB besluiten dat het voortaan niet aan de notaris is om het honorarium aan de makelaar uit te betalen.

Persoonlijk spreekt de laatste optie mij het meeste aan. Het zorgt niet voor paniek bij de consument, geeft duidelijkheid omtrent de termijn en garandeert wel betaling alvorens het pand van eigenaar wisselt, mits vastgelegd in de akte uiteraard!

Verandering

Er zijn nog wel meer mogelijkheden, het kan geen kwaad om alvast serieus na te gaan denken over alternatieven. Misschien is dit zelfs wel goed voor de makelaardij, komt er een betere oplossing tot stand dan de huidige situatie, want verandering is meestal ook een verbetering.

Kom maar op met jullie geniale alternatieven!

update: De NVM roept makelaars op om vandaag nog een bericht naar hun notaris te sturen. Lees hier de oproep.
Ik zou zeggen, kom met een beter alternatief, zodat EN de makelaars EN de notarissen blij zijn! Ga niet voor een compromis of stilstand, bedenk samen iets nog beters….

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.
Google+