Selecteer een pagina

Woningmarktbeleid PVV bekritiseerdUit de analyse door het Centraal Planbureau (CPB) van de verkiezingsprogramma’s van negen politieke partijen, die gisteren bekend werd, blijkt dat ‘alle partijen de doelmatigheid op de woningmarkt verbeteren en de welvaart vergroten, behalve de PVV’.

Volgens het CPB kiest de de partij van Geert Wilders voor invoering van een corporatieheffing, zonder extra huurverhogingen toe te staan. Deze heffing wordt vanaf 2012 geleidelijk ingevoerd en heeft vanaf 2015 een structurele opbrengst van 0,5 mld euro. Dit versterkt de rantsoenering op de huurmarkt, waardoor de welvaart daalt, zo stellen de rekenmeesters.

“De invoering van de heffing op woningcorporaties gaat niet gepaard met een verruiming van de mogelijkheden om de huren te verhogen. Dit komt tot uitdrukking in de onveranderde huur voor huurders. Dit betekent dat het per saldo minder aantrekkelijk wordt om woningen te verhuren. De inkomsten blijven immers gelijk, maar er moet wel een extra heffing worden betaald. Het verminderde aanbod van huurwoningen vergroot de problemen op de huurwoningmarkt. Wachtlijsten worden langer en een deel van de huurders moet uitwijken naar de koopwoningmarkt. Dit stuwt daar de prijzen verder op. Dit maakt het nog moeilijker voor toekomstige eigenaar-bewoners om een huis te kopen”, zo stelt het CPB.

Het accent van de hervormingen verschilt sterk tussen partijen. De meeste partijen beschouwen een hervorming van de woningmarkt blijkbaar toch vooral als een instrument voor inkomenspolitiek.

CDA, VVD, PVV en SGP richten hun pijlen vooral op de huurmarkt, terwijl andere partijen ook voorstellen doen ten aanzien van de koopmarkt. PvdA, SP, GroenLinks, ChrU en D66 beperken allemaal in meer of mindere mate de hypotheekrenteaftrek, zo stelt het CPB.

Bron: NVM nieuws

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.
Google+