Selecteer een pagina

Rechter beslist over courtageBij verkoop van onroerende zaken en/of productierechten wordt veelal een makelaar ingeschakeld. Na verlening van de opdracht tot bemiddeling zal de makelaar een overeenkomst opmaken, waarin onder meer bepalingen over de aan de makelaar te betalen vergoeding (courtage) opgenomen worden.

Soms gebeurt het dat uzelf een koper vindt. Ondanks dat u zelf de koop tot stand brengt, bent u als de overeenkomst met de makelaar niet is ontbonden toch de afgesproken courtage verschuldigd.

Een dergelijke zaak speelde onlangs voor de rechtbank. Een woningverkoper had een makelaar ingeschakeld voor de verkoop van zijn woning, waarbij in de opgemaakte overeenkomst afspraken waren gemaakt over de courtage en de vraagprijs voor de woning. Ondanks diverse werkzaamheden van de makelaar (plaatsen advertenties, opmaken en rondsturen verkoopbrochure etc.) werd aanvankelijk geen koper gevonden. Pas na tweeënhalf jaar vond de verkoper zelf een koper, waarmee hij zelf een akkoord bereikte. De afgesproken verkoopprijs was veel lager dan de vraagprijs. De verkoper weigerde de courtage te betalen aan de makelaar, waarna de makelaar naar de rechter stapte.

Volgens de rechter had de makelaar aangetoond dat hij diverse werkzaamheden had verricht. Het feit dat hij de koop uiteindelijk niet tot stand had gebracht deed hier niets aan af, aangezien de bemiddelingsovereenkomst niet was beëindigd.

Verder stelde de verkoper dat de makelaar hem een te hoge vraagprijs had voorgesteld, waardoor de woning vrijwel niet te verkopen was. Ook dit baatte de verkoper niet: volgens de rechter had de makelaar voldoende bewijzen aangevoerd die een dergelijke vraagprijs rechtvaardigden. Daarbij kwam dat niet was gebleken dat de verkoper had aangedrongen op een bijstelling van de vraagprijs.

Tip: Zorg dat in een dergelijk geval de overeenkomst met de makelaar tijdig ontbonden wordt. Let daarbij goed op de voorwaarden waaronder dit mogelijk is.

Bron: S-A-B

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.
Google+