Selecteer een pagina

Onlangs werd de weblog http://www.dehavenmeester.info/ voor het nieuwbouw project de Havenmeesters gelanceerd. Deze nieuwe vorm van nieuwbouwcommunicatie zal voor meer verkopen moeten leiden stelt Janneke van Aaken van het bedrijf Van der Weegen, dat samen met Panagro het project ‘De havenmeester’ ontwikkelt. “Direct na de zomervakantie willen we in verkoop, mensen kunnen zich al aanmelden. We merkten dat behoorlijk wat mensen erg nieuwsgierig zijn naar wat er gaat gebeuren en willen weten welke woningen er komen. Om die mensen te informeren en betrokken te houden ben ik de weblog begonnen. Daar blijkt veel belangstelling voor. De eerste week al meer dan 2.000 bezoeken“. Volgens Van Aaken is dit een goede manier om nieuwtjes te verspreiden: “Het nieuws uit eerste hand krijgen is altijd beter dan van horen zeggen”. De projectontwikkelaar beantwoordt op de weblog en de twitterpagina vragen van lezers en vertelt over beslissingen die genomen worden. “Volgende week stellen we de afwerking van de woningen vast. Houten kozijnen of aluminium, vloerverwarming of radiatoren. Belangrijke keuzes voor de uiteindelijke koper. Zodra we er uit zijn schrijf ik erover”.

Nu het de projectontwikkelaars en makelaars steeds duidelijker wordt dat zij niet alleen in woord maar ook in daad naar hun (potentiele) klanten moeten gaan luisteren, begint langzamerhand de opmars van 2.0 in de projectontwikkeling. Een aantal grote projectontwikkelaars, zoals AM, Heijmans, Blauwhoed, Volker Wessels Bouw en Vastgoed en BAM Woningbouw maken op corporate niveau al gebruik van projectwebsites en communities, echter ook de kleinere ontwikkelaars gaan nu steeds vaker dit soort applicaties gebruiken.
De reden dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van online middelen zoals projectwebsites, communities, weblogs, twitter, Hyves, YouTube, etc. is gelegen in het feit dat niet alleen de geinteresseerde beter geinformeerd dient te worden maar ook de projectontwikkelaars hadden en hebben behoefte aan een betere marketing. Tegenwoordig moet je geen huizen meer verkopen maar de consument helpen een huis te kopen (L. Elmendorp). En dat kan eigenlijk alleen door goed te luisteren en nog belangrijker goede vragen te stellen!
 
AM de grondlegger
Begin 2000 begon AM, destijds Amstelland Ontwikkeling, grootschalig via internet te communiceren. Omdat vanuit overheidswege het particulier opdrachtgeverschap sterk gepromoot werd, was intensieve communicatie noodzakelijk. Bovendien werd het AM duidelijk dat, indien zij niet zelf kopers gingen faciliteren in hun communicatie, de kopers dat zelf gingen doen en dan kreeg je als projectontwikkelaar op een pijnlijke manier te maken met consumentenpower. De kopers van huizen verenigden zich online en konden op die manier snel met elkaar georganiseerd problemen aankaarten bij de projectontwikkelaar en dat waren ze niet gewend! De raad van bestuur van AM -Klaas de Ruiter en Peter Ruigrok- heeft toen besloten dat alle woningbouwprojecten van AM ondersteund zouden worden door een zogenaamde projectwebsite tijdens de verkoopfase van het project en een community voor de kopers waar zij samen met de projectontwikkelaar nauwgezet het project begeleidden. Zodoende werden problemen vroegtijdig gesignaleerd en konden dus ook snel opgelost worden. Dit heeft AM veel successen opgeleverd. Zij hadden snel inzicht in de populariteit van een project op basis van de bezoekersstatistieken en ontvingen alle online inschrijvingen alvorens deze als bellijstje richting de makelaars gingen. Hiermee heeft AM zich als online, markt- en marketinggerichte projectontwikkelaar onderscheiden. Tegenwoordig niet alleen AM maar ook andere projectontwikkelaars hebben veel baat bij het gebruik van online koperscommunities: Blauwhoed Eurowoningen bespaart 70%
 
De NIKI cloud
De innovatieve communicatie toepassingen binnen de nieuwbouwbranche zijn legio. Naast de projectwebsites en de communities is het meest in het oog springend de ontwikkeling van NIKI.nl. Wat tegenwoordig een cloudapplicatie heet, is al in 2006 door de projectontwikkelaars gezamenlijk omarmd. De nieuwbouwhuizendatabase (NIKI) waar alle aangesloten leden van de Stichting LNP exclusief en direct hun aanbod plaatsen, fungeert als een zeer effectieve en tot de verbeelding sprekende syndication-applicatie. Niet alleen wordt het aanbod op NIKI.nl ontsloten, ook wordt de data weer teruggeleverd aan bijvoorbeeld de corporate websites van de ontwikkelaar, op projectniveau aan de projectwebsite, op themaniveau aan stedelijke portals of gebiedsontwikkelingslocaties, gemeentes, makelaars en nog interessanter: aan de huizenzoekportals als JAAP.nl, Moviq.nl, huizenzoeker.nl, etc. bovendien kan de data ook compleet opgemaakt geleverd worden aan de bladen (Wegener).
Nu de projectontwikkelaars de smaak te pakken hebben gekregen en de voordelen ontdekken van online communicatie wordt het palet snel uitgebreid: koperskeuzelijsten per woning, SEO, koppeling met bijvoorbeeld Google Maps, YouTube, Hyves en tegenwoordig in sterk opkomende mate blogs. Hiermee wordt niet alleen gebruik gemaakt van de online marketingmogelijkheden, maar belangrijker nog wordt de klant beter en beter bediend. Voor geloofsproducten van vele tonnen is dat helemaal geen slechte ontwikkeling, dunkt mij: power to the people.
 
Hypotheek en verzekeringsboeren
Gezien de malaise die heerst op de nieuwbouwmarkt is dit ook een logische ontwikkeling. De projectontwikkelaars zullen steeds vroeger hun plannen online gaan communiceren waarbij de wensen en behoeften van de geinteresseerde doelgroep(en) centraal staan. Waar vroeger vooral de wethouder bevredigd diende te worden in zijn optiek van de plaatselijke markt (soms wellicht zijn eigen ego) maakt deze nu plaats voor een transparant marktonderzoek. Namelijk via een website hebben geinteresseerden in een locatie duidelijk aangegeven hoe zij wensen te wonen. Voorbeelden hiervan zijn onder anderen sir55, secondbloom en zowilikwonen. Een aantal marketingbedrijven probeert hier op in te spelen via de zoekportals om zodoende klantprofiellen te genereren Echter, deze profielen dienen niet alleen om de woonwens boven water te krijgen maar zijn ook interessant om door te verkopen naar hypotheek- en verzekeringsboeren. Als consument zou ik daar niet blij mee zijn… liever een inhoudelijk duidelijke project-/locatiegerichte website waar ik mijn woonvoorkeuren met een projectontwikkelaar kan bespreken, dan een goedbedoelende nieuwbouw/huizenportal waar geld verdiend wordt voor mijn gegevens, richting partijen waarin ik helemaal niet geinteresseerd ben! Dit pleit voor een eigen strategie van bloggen, Hyves, Twitter, Facebook, etc. bij de diverse projectontwikkelaars. Zij zijn namelijk de producent en in deze tijden wens ik als consument het liefst in direct contact te staan met de producent.
 
Nieuwbouw communicatie model
In de VS is deze manier van communiceren via de diverse social media applicaties een effectieve en winstgevende activiteit gebleken. Onlangs werd opde vooraanstaande vastgoed en internet beurs: Inman Connect de innovatie prijs toegekend aan het Breaking News concept van Pat Kitano een guru op het gebied van Real Estate en Social Media
voor de Nederlandse markt is dit wellicht nog te vroeg, gezien de Twitter penetratie alhier. Echter in Nederland beginnen, zoals eerder gezegd, steeds meer makelaars en project ontwikkelaars wel het nut te ontdekken van het bloggen en jezelf online te profileren. Een wat oudere presentatie van Kitano geeft hier een goed beeld van:
Fundament All Media heeft zich in de afgelopen jaren toegelegd op de online communicatie voor nieuwbouw. Zij hebben een model ontwikkeld welke deze nieuwe vormen van marketing en communicatie integreert voor de nieuwbouw:

Copyright Fundament All Media

Hierbij worden de websites opgebouwd uit diverse input, op basis van zoektermen, gekoppeld aan de merkwaarden van het specifieke project aangevuld met eigen inhoud. Dit wordt op een makkelijk te delen manier gepubliceerd op een projectwebsite. De projectwebsite dient als “inspiratie”-portal voor de diverse stakeholders, consumenten, makelaars, gemeentes, projectontwikkelaars, plaatselijke middenstand, financials, etc. waarbij zij deze content weer kunnen gebruiken op hun eigen websites/portals. Op deze manier worden de diverse doelgroepen in staat gesteld op de content of delen hiervan te reageren wat als verdere input dient voor het specifieke project.

Real Time Marketing data
Dit genereert real time marketing data op basis waarvan de projectontwikkelaar zijn aanbod goed kan afstemmen in de diverse stadia van de projectontwikkeling. Zo laat je naar mijn mening de mogelijkheden van internet, social media en communities voor je werken. Hierdoor wordt een win-win-win-win (doelgroep, projectontwikkelaar, gemeente, stakeholders) situatie gecreeerd. De projectontwikkelaar weet goed wat de wensen en eisen zijn van de doelgroep, de doelgroep kan in een vroegtijdig stadium aangeven wat de woonwensen zijn, middenstand kan hierop in spelen door binnen haar eigen doelgroep het project ter sprake te brengen, gemeentes kunnen de haalbaarheid van projecten “testen” en monitoren wat de toekomstige woonbehoefte is, etc. etc.

The following two tabs change content below.
Specialist in interactieve communicatietoepassingen m.b.t. vastgoed en nieuwbouw in Nederland. Ik schrijf o.a. via mijn blog www.nieuwbouw20.nl over bedrijven, nieuwe internettoepassingen en websites. Bovendien worden er nieuwe inzichten, campagnes, personen en bedrijven behandeld die zich in de bouw- en ontwikkelingsbranche onderscheiden. Volg me via @nieuwbouw20 of @fundament CU:-)
Google+