Waar vind je kopers

Waar vind je kopers

Zou het niet fantastisch zijn als jij alle kopers in een bestandje zou hebben? Voordat je een huis in de verkoop neemt kijk je eerst even of je wel geschikte kopers voor dat huis hebt, want anders neem je het niet in de verkoop. Database Natuurlijk hou jij bij welke consumenten een huis zoeken, waar ze het zoeken en tegen welke prijs. Maar dat zijn bij lange na niet alle kopers op de markt. Die kopers hebben zelf op funda, jaap en huislijn allang een zoekopdracht ingevoerd waardoor ze dagelijks een mailtje krijgen met nieuwe huizen die voldoen aan hun criteria. Samenwerken Zou het niet gaaf zijn als jij bij de zoekers van je concurrent kon kijken? Misschien zou je een aantal huizen dan sneller verkocht hebben! Andersom, geef jij jouw concurrenten inzage in jouw zoekersbestand? Waarom eigenlijk niet? Heb je allebei voordeel bij. Prijs match Waar het vaak misgaat tussen zoekers en verkopers is de prijs. De potentiële koper heeft een hele andere prijs in gedachten dan de verkoper. Los van het feit of ze het nog kunnen betalen, nu de NHG lager wordt en de banken nog strenger om moeten gaan met het nemen van een hypotheek. Stel, jij hebt inzage in een bestand aan kopers die aangeven wat voor type huis ze zoeken, waar ze dat zoeken en met hoeveel kamers en tuin (of niet) aangevuld met het bedrag wat ze er voor willen of kunnen betalen. Daar kan maar zo de koper tussen zitten! Er zullen kopers zijn die niet komen kijken naar dat huis wat jij in de verkoop hebt, omdat het te duur...
Betutteling minister de Jager benadeelt de economie

Betutteling minister de Jager benadeelt de economie

Dit is een gastblog van Remko Schrijver, makelaar te Rotterdam. In de Telegraaf van 30 november is een stuk gepubliceerd over de aanpassing die banken dienen door te voeren in hun financieringsnormen. De overheid verplicht de banken voor 31 januari 2011 duidelijkheid te geven over hoe zij ‘over-financiering’ gaan voorkomen. Doen zij dat niet naar wens van minister De Jager, dan grijpt de staat in met een AMvB. Weer een stukje extra regels en weer een beperking op een toch al fragiele markt. Stimuleer & Reguleer Dit soort maatregelen zijn blijkbaar nodig; er zijn dus mensen die zich (on)bewust overmatig in de schulden steken bij de aankoop van een woning. En er zijn dus ook mensen (adviseurs) die hen daarbij helpen. Maar ik zou dan willen pleiten voor een visie op de woning- en hypotheekmarkt als geheel. Stimuleer en reguleer! Niet enkel maar beperkingen opleggen en dan hopen dat de markt zichzelf wel herstelt. De huizenmarkt als hybridemotor van de economie Bij beschrijvingen van de Nederlandse economie wordt vaak naar grote bedrijfstakken (als bijvoorbeeld de haven) verwezen als motor van de economie. Ik wil die beeldspraak graag doorvoeren en iets verder uitwerken. Onze overheid is gek op groen en duurzaam, dus pas ik de beeldspraak iets aan… Een moderne auto, die zuinig en milieuvriendelijk rijdt, is vaak voorzien van een aanvullende electromotor die wanneer dat het meeste nodig is, zorgt voor extra vermogen. Moderne binnenvaartschepen hebben een dieselaggregaat dat op een vast (zuinig en efficient) toerental draait, electriciteit opwekt en daarmee de electromotor voedt… Dus laten we de Nederlandse woningmarkt nu eens gaan zien als hybride motor, de motor die...
De huizenmarkt stort volgend jaar weer in

De huizenmarkt stort volgend jaar weer in

Helaas is de kans best groot dat de huizenmarkt en huizenprijzen begin volgend jaar weer instort. Maatregelen als deze: klik hier, leveren volgens berekeningen van de Hypotheekshop betekenen voor veel mensen met een laag inkomen dat ze 20% minder hypotheek kunnen krijgen. Dat betekent dus dat die mensen minder snel zullen gaan verhuizen, of minder hoog kunnen bieden en dat betekent dus dat de vraag afneemt en de prijzen dalen. Oops! Sommige banken (die dat tegen ons hebben beweerd maar van wie we hun naam vanwege bankpolicies niet mogen noemen) vertelden ons dat het vaak zelfs om 25% gaat. Dus dat veel mensen 25% minder hypotheek krijgen volgend jaar en hij verwacht dat de hypotheekmarkt begin volgend jaar verder verslechterd. Het is zelfs zo, dat die banken vroeger, een paar jaar geleden werkte met een factor van 5 a 6. Dus als je bruto inkomen inclusief je partner, 40.000 euro per jaar is, dan mocht je een hypotheek krijgen van max 240.000 euro. Vanaf volgend jaar gaat die factor naar 3,5. Dan mag je dus maar 140.000 euro hypotheek krijgen!!! Dat is 42% minder. En we hebben zelfs ook berichten gekregen van mensen die 50% minder hypotheek...
Weg met de overdrachtsbelasting

Weg met de overdrachtsbelasting

De VBO roept de regering op de overdrachtsbelasting zo snel mogelijk af te schaffen of significant te verlagen. Nu de normen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor 2011 worden aangescherpt naar aanleiding van nieuwe woonlasten berekeningen van het NIBUD, is dit meer dan ooit noodzakelijk. Met name starters zullen met de nieuwe normen het te lenen hypotheekbedrag verder zien verlagen. Consumentgerichte maatregelen “Na de eerdere afschaffing van de koopsubsidie en de bijdrage aan de starterslening, kan deze regering nu een consumentgerichte maatregel doorvoeren. De koper neemt vaak een 110% hypotheek om de 6% overdrachtsbelasting te kunnen meefinancieren. Met afschaffing van de overdrachtsbelasting is de 110% hypotheek niet meer noodzakelijk en heeft de koper minder hoge hypotheeklasten te dragen. De regering kan met deze maatregel de woningmarkt dus snel een positieve impuls geven. Maar niet alleen de mogelijkheden voor starters worden met deze maatregel bevorderd, ook de doorstroming in de woningmarkt, de economie en werkgelegenheid in zijn geheel hebben daar baat bij. En ook niet onbelangrijk: de regering doet dan meteen ook iets aan het probleem van overfinanciering.” Zo zegt Hans van der Ploeg. Eerste Kamer bewijst woningmarkt geen dienst De VBO betreurt het dat de Eerste Kamer opnieuw de nadruk heeft gelegd op de hypotheekrenteaftrek. Het nieuwe kabinet heeft ervoor gekozen om dit onderwerp de komende vier jaar niet op de agenda te plaatsen om rust te creëren op de woningmarkt. Dat geeft de woonconsument weer vertrouwen in de markt. Hans van der Ploeg: “Dat de woningmarkt moet worden hervormd, daar heeft de senaat volledig gelijk in. Maar dat moet echter wel in een tijdsbestek van tientallen jaren worden...
NVM opent de aanval op woningcorporaties

NVM opent de aanval op woningcorporaties

Nu de 3e kwartaalcijfers over de woningmarkt bekend zijn en slecht uitvallen, zoekt de NVM een zondebok. Want iemand moet er toch schuldig aan zijn? Een paar schuldigen liggen voor de hand De verkiezingen en het geharrewar rond de formatie Hierdoor werd de broze verbetering in het consumentenvertrouwen weer teniet gedaan. Kopers willen zekerheid. Zolang die er niet is wordt er niets (of in ieder geval minder) gekocht. De banken Zolang de banken het voordeel van de lage rentestand van de Centrale Europese Bank niet doorsluizen naar de consument en ze de teugels qua nemen van hypotheken strak hebben aangetrokken is er eenvoudigweg minder geld beschikbaar voor kopers om een woning te kopen. Kopers Ja, zonder kopers wordt er niets verkocht. Verkopers Zolang de verkopers een onrealistisch hoog bedrag voor hun woning willen ontvangen, of weigeren een woning met ‘verlies’ te verkopen blijven de vraagprijzen te hoog. Dan belanden we weer direct bij de banken en de kopers… (beste makelaar- vertel die klant nou eens eerlijk en recht voor z’n raap dat de gewenste vraagprijs niet haalbaar is!) Nu Ger Hukker namens de NVM op vrijwel geen enkele wijze een positieve draai kan geven aan de laatste cijfers richt hij zijn pijlen op de woningcorporaties. Dankzij de verschillende constructies, met en/of zonder subsidie, proberen corporaties hun eigen broek op te houden nu de overheidsbemoeienis minder is geworden. De koopgarantregeling is er daar één van, die met name door Ger Hukker genoemd wordt. Oneerlijke concurrentie Zorgt de koopgarantregeling voor oneerlijke concurrentie? De NVM vindt van wel, want door die regeling kunnen huurders nu goedkoper hun huurhuis kopen. Dat heeft direct...
Verkopen 13% omlaag

Verkopen 13% omlaag

Aaaaai. We hadden het al een beetje verwacht, maar toch doet het pijn! De huizenmarkt zit in de slob, en komt er ook nog niet uit… Begin deze week hadden we nog ff hoop, want het consumentenvertrouwen in de huizenmarkt was gestegen naar een record voor dit jaar. Ik ben bang dat volgende maand in de peiling het vertrouwen weer gaat dalen… Vandaag heeft de NVM de kwartaalcijfers gepresenteerd over het derde kwartaal. Het aantal verkochte huizen is met 13% gedaald ten opzichte van vorige jaar en de prijzen met 1,3%. De NVM heeft een baaldag Ger Hukker, voorzitter NVM: “We zien dat het lichte herstel in de eerdere kwartalen van 2010 nog niet doorzet, terwijl we dat wel hadden gehoopt. De onzekerheid bij consumenten is nog groot, onder meer door het wegvallen van allerlei subsidies en de moeizame discussie over de hypotheekrenteaftrek en andere bezuinigingen.” Nationale Hypotheek Garantie Komt hij weer met zijn subsidies, NHG is juist gunstiger geworden… Maar ik ben het wel met hem eens dat de discussie rond de hypotheekrente aftrek een grote boosdoener is geweest het afgelopen kwartaal. Vandaar ook dat met de nieuwe regering het vertrouwen nu weer stijgt. Laten we hopen dat het vierde kwartaal daarom een verbetering in de markt betekent. Gelukkig probeert de NVM de markt niet omhoog te lullen met te positieve cijfers. Hypotheekrenteaftrek VBO directeur Hans van der Ploeg geeft ons als commentaar dat hij vooral blij is dat het dossier hypotheekrenteaftrek nu is afgesloten. Hij ziet dezelfde slechte markt als de NVM die ziet en hoopt dat de markt nu gaat aantrekken, maar vindt wel dat er een...
Een juiste vraagprijs loont

Een juiste vraagprijs loont

De centrale vraag op de woningmarkt is op dit moment: verkoop ik mijn huis wel? We horen van huizen die heel lang te koop staan, soms wel jaren. Toch worden er huizen verkocht. Weliswaar veel minder dan bijvoorbeeld in 2006 (zo’n 40 procent minder), maar toch wisselen in Nederland iedere dag honderden huizen van eigenaar. Dit jaar verwacht de NVM dat er zo’n 125.000 huizen in Nederland verkocht worden. En het goede nieuws is: U hebt als woningeigenaar veel invloed op een succesvolle verkoop. Vraagprijs Eén van de belangrijkste factoren daarin is de vraagprijs. Er is een direct verband tussen de hoogte van de vraagprijs (in relatie tot de waarde) en de termijn dat een huis in de verkoop staat. Voor de duidelijkheid: huizen die pas na twee jaar of langer verkocht worden, zakken meer dan 17 procent ten opzichte van de eerste vraagprijs. De scherp geprijsde woningen kunnen al binnen een maand of drie worden verkocht. Gemiddeld zakt een woning die binnen een kwartaal verkocht wordt slechts 4,6 procent. En dat is goed nieuws, want voor de crisis was dit ook al de gemiddelde marge. Het stellen van de juiste vraagprijs loont dus. Scherpe vraagprijs Veel verkopers snappen dat, om kans te maken op verkoop, prijsaanpassing één van de instrumenten is. Vóór de crisis werd van 27,5 procent van het aanbod de vraagprijs verlaagd. Dit percentage was in het tweede kwartaal van 2010 al gestegen naar 32 procent van het totale woningaanbod. Dat lijkt nog niet schokkend, maar als je bedenkt dat het aantal woningen dat in de verkoop kwam juist in dat kwartaal flink is gestegen, dan...
Is een woning een investering of een levensbehoefte?

Is een woning een investering of een levensbehoefte?

Onlangs las ik in de krant een bericht over starters op de woningmarkt, in het kort samengevat kwam het hier op neer: “Jongeren worden steeds huiveriger om een huis te kopen. Ze zijn onzeker of de woning op termijn wel meer waard zal worden”. Waardestijging Hoewel ik me best voor kan stellen dat het voor starters onzekere tijden zijn bespeur ik ook het verwachtingspatroon dat in vrijwel geen enkele andere branche voorkomt, namelijk dat de investering in een woning blijkbaar in waarde hoort te stijgen. Bij de aankoop van andere duurzame producten, zoals meubels, keukens, badkamers en auto’s is deze verwachting van waardestijging in het geheel niet aanwezig. Afschrijving Sterker nog, bij de aankoop van bijvoorbeeld een auto worden de eerste meters in de nieuwe wagen trots en met een glimlach op het gezicht afgelegd, terwijl die eerste meters ontzettend duur zijn. Zodra de auto namelijk gekocht is en een dag later te koop zou worden aangeboden blijkt (en vooral bij nieuwe auto’s) dat de waarde veel lager is. Gelukkig koop je een auto niet voor een paar dagen, maar dat maakt het probleem niet kleiner. Na enkele jaren is er fors afgeschreven op de auto en bij inruil moet er flink bijbetaald worden op de volgende auto, waarna de geschiedenis zich herhaald. Het is algemeen geaccepteerd. Levensbehoefte Zo niet bij een woning, hierin is de algemene acceptatie dat deze in waarde hoort te stijgen. Terwijl ook een woning door gebruik of veroudering in kwaliteit feitelijk wat minder wordt. Het lijkt mij logisch dat er bij een woning, wat toch echt een eerste levensbehoefte is, niet alleen maar een...
Hypotheekrente daalt, goed voor de woningmarkt!

Hypotheekrente daalt, goed voor de woningmarkt!

Passen de banken zich eindelijk aan aan de ontstane situatie op de woningmarkt? De hypotheekrentes staan al geruime tijd onder druk en de banken verlagen eindelijk de rentes. Diverse media koppen de afgelopen dagen al dat de rentes behoorlijk gaan dalen. De ene bank volgt de andere op, want ja als 1 schaap over de dam is dan volgen er immers vele.  Dit juichen we natuurlijk van harte toe, een dalende rente is immers goed voor de woningmarkt. Het wordt hoe dan ook goedkoper om een woning te kopen. En dat is een belangrijke ontwikkeling nu de  huurmarkt zo sterk in opkomst is. De banken laten overigens nog steeds niet het achterste van hun tong zien. Vermoedens rijzen dat de rentes kunstmatig hoog worden gehouden en de rentes dus nog verder omlaag kunnen. Vanuit de EU komen er drie zogeheten financiële waakhonden die hier onderzoek naar gaan doen.  Het is toch wel erg typisch dat Nederland de allerhoogste rentes biedt van alle Europese landen? De Euribor staat immers nog steeds op een historisch laag niveau en dat zien we (nog) niet terug in de...
Prijsverlagingen: wel of geen effect op de huizenmarkt?

Prijsverlagingen: wel of geen effect op de huizenmarkt?

Wie heeft de oplossing voor de vastzittende woningmarkt? Welke verandering is goed en welke zal negatieve gevolgen hebben en voor wie? Ingewikkeld. Gelukkig zijn er dankzij bloggers steeds meer inzichten die geopenbaard worden, waar dan lekker over gediscussieerd kan worden. Zo ook met dit blog. Dit keer de vraag of prijsverlagingen van woningen van invloed zijn op het lostrekken van de huizenmarkt. Ed van de Bijl (VastoedPRO) stelt in zijn blog ‘huizenprijzen‘ van niet. De argumentatie daarbij is goed, het is dan ook een leuk artikel om te lezen. Discussie Het is zeker niet aan mij om uitspraken van de directeur van een grote makelaarsorganisatie in twijfel te trekken. Maar de discussie verder aan gaan, om te kijken of er op die manier een slimmerik is die weer goede ideeën krijgt, ja dat is wel in het straatje van De Scherpe Pen. Het gevoel bekroop mij namelijk dat er iets over het hoofd wordt gezien. In het artikel wordt de eventueel aanwezige leenangst van banken van tafel geveegd met het volgende argument: “ik denk dat de banken juist veel meer een gepast beleid aan het voeren zijn, rationaliteit is terug”. Juist daar zit de clou. Het draait allemaal om ‘de prijs’ De consument wil nog altijd ‘top dollar‘ bij de verkoop van een woning De makelaar wil graag business en zal niet zomaar ‘nee‘ zeggen als de gewenste vraagprijs van de verkoper eigenlijk (veel) te hoog is voor de realiteit De koper wil nu ‘meer‘ huis voor dezelfde prijs De koper verwacht nog steeds 120% van de koopprijs gefinancierd te krijgen Eigenlijk is er dus niet zo veel veranderd…...

De stand van zaken in de woningmarkt

Vandaag kwam de NVM met de kwartaalcijfers. Het achterblijven van de verkopen is vooral te wijten aan het geharrewar bij de overheid en het opraken van subsidiepotjes. Op een rijtje: Gemiddeld staat een huis 129 dagen te koop Verkopers willen nog steeds een te hoge vraagprijs Starterswoningen verkopen slecht vanwege onzekerheid De prijs van een huis stabiliseert Bekijk meer cijfers op het nieuwsportaal van de...
Het gaat slechter met de huizenmarkt

Het gaat slechter met de huizenmarkt

De NVM heeft wat mij betreft de beste cijfers over de woningmarkt. Onbewist. Soms ben ik het niet eens met hun analyse of met het bericht dat ze de markt in willen zetten. Ze praten de markt dan omhoog. Dat is niet goed, niet eerlijk, niet transparant. Deze week komen ze met de kwartaalcijfers over het tweede kwartaal van 2010. Bij JAAP.NL hebben we ook interessante cijfers en bovendien hebben we het CBS/Kadaster nog, die welliswaar wat vertraagd, maar ook goede cijfers geeft. We maken alvast de balans op. Mijn analyse: JAAP.NL doet iedere maand onderzoek onder 3.000 huizenzoekers naar het vertrouwen dat de consument heeft in de huizenmarkt. Het afgelopen kwartaal was het resultaat dramatisch. Heel 2009 zat er een stijgende lijn in, ondanks dat de uitslag van het vertrouwen nog steeds negatief was, maar sinds het rumoer rondom de Tweede Kamer verkiezingen is de stemming omgeslagen. Logisch, maar niet leuk. Gelukkig zien we deze maand alweer een licht herstel, maar je kan niet zeggen dat het dit kwartaal beter gaat met de huizenmarkt. Het gaat slechter. Ook de ING bank meet koopintentie in de huizenmarkt en rapporteerde deze maand een all time low. Vraag Zoals je hierboven kan zien is het vertrouwen in de huizenmarkt laag. Wij denken dat de discussie over de mogelijke afschaffing van de hypotheekaftrek daar een belangrijke oorzaak van is. In het tweede kwartaal van 2010 waren er minder bezoekers op huizensites dan in het laatste kwartaal van 2009 en eerste kwartaal van 2010. Er waren ook minder bezichtigingen, een daling van ongeveer 10% kwartaal op kwartaal (wij zien dat denk ik nog beter...
Google+