NHG verscherpt eisen aan taxateurs

NHG verscherpt eisen aan taxateurs

Stichting Waarborgfonds Eigen Woning gaat taxateurs selecteren door het stellen van strengere regels. Vanmorgen las ik dit bericht op nu.nl en daarna dit bericht op fd.nl. In deze berichten worden gemeld dat per 1 januari 2010 de taxatierapporten t.b.v. van een NHG-aanvraag alleen nog door taxateurs mag worden verstrekt welke zijn aangesloten bij een taxatieinstituut. Welke instituten dit gaan worden is nog niet bekend, maar gedacht kan worden aan bijvoorbeeld NWWI. De instituten zorgen voor een extra check voordat het rapport definitief wordt uitgebracht. Ook zijn de taxatierapporten een stuk uitgebreider en minder lang geldig dan iedereen nu gewend is. Met deze maatregels wil het waarborgfonds de taxatiefraude nog verder terugdringen. Is dit nu een goed bericht in deze tijden? Ik werd in mijn gedachten een tijd lang heen en weer geslingerd tussen ja en nee. Ja, natuurlijk: hypotheekfraude moet zo snel mogelijk worden uitgebannen en als dit een maatregel is om dit te versnellen / te bereiken, prima! Ja, het kaf wordt van het koren gescheiden binnen de taxateurs-wereld. Wie neemt zijn vak serieus en sluit zich aan bij een instituut? Echter, consumenten moeten vervolgens ook beseffen dat dit ook een investering is voor de taxateur. De tijden dat taxateurs vanachter hun bureau huizen kunnen taxeren, zijn in ieder geval nu echt voorbij! Twijfel….. de dumptarieven van ‘bureautaxateurs’ zijn dan wel voorbij maar de taxatierapporten zullen een behoorlijk stuk duurder worden dan nu het geval is. In het artikel van het FD wordt gesproken van ‘een paar tientjes’, maar dit is in mijn ogen niet juist en een tikkeltje voorbarig om te noemen aangezien ze nog geen instituten...
Google+