Praktische oplossingen voor de woningmarkt!

Praktische oplossingen voor de woningmarkt!

Uit voor mij onverwachte hoek (Woningmarktcijfers) komt er een voorstel met aanpassingen voor de woningmarkt en het subsidiestelsel eromheen. Nou gaat de impact van deze ideeën mijn pet te boven, maar ik sluit niet uit dat jullie hier wel meer inzicht in hebben. Kort samengevat zijn dit de suggesties: Wijzigingen voor nieuwe kopers De overdrachtsbelasting wordt per direct afgeschaft De leenquote wordt naar beneden bijgesteld De hypotheekkosten zijn niet meer dubbel aftrekbaar, de eenmalige aftrek vervalt NHG grens blijft op huidige niveau, de afsluitpremie wordt verhoogd tot 1% Een greep uit de voorgestelde aanpassingen voor alle eigenwoningbezitters De onroerendezaakbelasting OZB wordt per direct afgeschaft Het eigenwoningforfait wordt per direct afgeschaft De huidige koopsubsidie en startersleningen worden afgebouwd De eerste € 4.000 hypotheekrente is tot 100% aftrekbaar in box1 (basisaftrek) De meerdere hypotheekrente is aftrekbaar tot 60% in jaar 1, aflopend tot 31% in jaar 30 De eigen woning en woningschuld gaat naar box3, er is een vrijstelling van € 600.000 De volgende effecten worden hierdoor verwacht De onzekere situatie neemt af en dit zal leiden tot een snel herstel van de woningmarkt Er zal meer doorstroming zijn, met positieve effecten voor de arbeidsmarkt en economie Het risico van overfinanciering (hypotheken tot max. 106% koopsom) wordt verkleind Financiële risico’s voor burgers nemen niet toe Besparingen en extra opbrengsten verbeteren de financiële positie bij de overheid Woningprijzen blijven stabiel met een licht afvlakkende prijsontwikkeling in de toekomst Dat dit niet zomaar geroepen kan worden door Woningmarktcijfers is logisch. Vandaar dat ze een 36 pagina’s tellend rapport hebben gemaakt. Zeg het maar – is dit een reële route naar het lostrekken van...
Breekpunt gebroken

Breekpunt gebroken

Een week geleden vroeg ik me af hoe breekbaar een breekpunt is. Het blijkt nu dat mijn gekozen voorbeeld (CDA) niet de beste was (zij hebben geen recht meer op regeren). De uitslag van de verkiezingen is nog net niet droog, of het eerste breekpunt is gebroken. Wilders heeft zijn AOW standpunt laten vallen – vrijwel zeker om te kunnen/willen gaan regeren. Zijn er grote verschillen tussen de mogelijke coalitie-partijen met betrekking tot de Woningmarkt? Gaan ook daar misschien nog breekpunten gebroken worden? Ik sluit het niet uit. Ik rust m’n koffer. Laat ik hopen dat makelaars wat standvastiger zijn…. (tot zover de politieke inmengingen op dit...
Gemeenten verwachten geen aanpassing hypotheekrenteaftrek

Gemeenten verwachten geen aanpassing hypotheekrenteaftrek

De meeste gemeenten (73%), zo blijkt uit een steekproef, hebben geen plannen gemaakt of klaarliggen voor het geval de hypotheekrenteaftrek wordt aangepast. Ondanks dat het de gemeenten bakken aan inkomsten gaat schelen, geloven ze er niet zo in. ‘Eerst de verkiezingen maar afwachten’ is hun houding. Dit blijkt uit een onderzoek van BMC. Bij een gemiddelde waardedaling van 4,7 procent krijgen de gemeenten in 2015 zo’n 136 miljoen euro minder OZB binnen. Dat is toch serieus geld voor een gemeente om geen rekening mee te houden lijkt me. Weten de gemeenten meer dan wat de politieke partijen vertellen? Geloven ze de landelijke politieke campagnes eenvoudigweg niet? Bron:...
Hoe breekbaar is een politiek breekpunt?

Hoe breekbaar is een politiek breekpunt?

Het kan je niet ontgaan zijn, de hypotheekrenteaftrek is een breekpunt bij de verkiezingen van 9 juni. De ene partij wil niets veranderen, de andere geleidelijk en nog een aantal willen het zo snel mogelijk aanpakken, afschaffen, wijzigen of wat dan ook. Geloof jij er iets van? Ik niet. Het is stemmingmakerij. Letterlijk dan, want de partijen willen stemmen winnen. Niet dat ik ze daar ongelijk in geef, maar geloofwaardig is het niet. Voorbeeld? CDA gaat niet aan de hypotheekrenteaftrek morrelen. Breekpunt zelfs! Echter, met wie zeggen ze graag een regering te willen vormen…? Juist, met partijen die ook breekpunten hebben gemaakt van de hypotheekrenteaftrek, maar dan om het juist wel aan te pakken. Snap jij het nog? Als we iets van de geschiedenis geleerd hebben, is het wel dat we er niets van geleerd hebben. Bij de laatste pakweg 2 of 3 regeringscoalities werden er ook garanties gegeven voor dit of dat (vergeef me de details). Ik kan me nog wel herinneren dat die garanties de dag na de verkiezingen al niets meer waard waren. Voor mij zijn die breekpunten reeds gebroken, ik laat me er niet door leiden. De rest van de ‘plannen’ van de verschillende partijen zijn net zo belangrijk bij het maken van een keuze. Die breekpunten zijn gewoon te...
Wat houdt de hypotheekrenteaftrek nu eigenlijk in?

Wat houdt de hypotheekrenteaftrek nu eigenlijk in?

Er is de laatste tijd veel te doen over de eventuele afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, maar wat is nu precies de hypotheekrenteaftrek? Hier volgt een uitleg. Woningbezitters mogen in Nederland de hypotheekrente die ze betalen onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Die mogelijkheid bestaat al sinds 1893. Tegenwoordig wordt de hypotheekrenteaftrek vooral gezien als een manier om het eigenwoningbezit te stimuleren. Immers, door deze aftrekpost hoef je aan het eind van het jaar alles bij elkaar genomen, minder belasting te betalen. Hierdoor wordt het voor veel mensen toch mogelijk om een eigen woning te kopen. In de afgelopen jaren zijn er echter wel verschillende beperkingen op de hypotheekrenteaftrek ingesteld. Ook is de discussie over het afschaffen van de aftrek nog lang niet gestild. Belasting betalen en terugkrijgen Om te begrijpen wat de hypotheekrenteaftrek inhoudt, moet je eerst grofweg weten hoe in het Nederlands belastingstelsel wordt omgegaan met de eigen woning. In Nederland betaal je belasting over al je inkomsten in drie verschillende fiscale boxen. Zo vallen je salaris, je pensioen of je uitkering in Box 1. Over deze inkomsten betaal je een progressief belastingtarief; hoe meer je verdient, hoe meer je moet betalen. Ook de inkomsten uit je eigen woning vallen in Box 1. Inkomsten? Ja, inkomsten. De Belastingdienst beschouwt het woongenot dat je aan je huis beleeft, als een inkomstenbron. Inkomen in natura welteverstaan. Eigenwoningforfait Over deze fictieve inkomsten moet je dus belasting betalen. Dat gebeurt in de belastingaangifte via het eigenwoningforfait; een bedrag dat je ieder jaar bij je belastbare inkomen moet optellen. Dat wordt berekend door een percentage van de WOZ-waarde van je woning...
CPB bekritiseert woningmarktbeleid PVV

CPB bekritiseert woningmarktbeleid PVV

Uit de analyse door het Centraal Planbureau (CPB) van de verkiezingsprogramma’s van negen politieke partijen, die gisteren bekend werd, blijkt dat ‘alle partijen de doelmatigheid op de woningmarkt verbeteren en de welvaart vergroten, behalve de PVV’. Volgens het CPB kiest de de partij van Geert Wilders voor invoering van een corporatieheffing, zonder extra huurverhogingen toe te staan. Deze heffing wordt vanaf 2012 geleidelijk ingevoerd en heeft vanaf 2015 een structurele opbrengst van 0,5 mld euro. Dit versterkt de rantsoenering op de huurmarkt, waardoor de welvaart daalt, zo stellen de rekenmeesters. “De invoering van de heffing op woningcorporaties gaat niet gepaard met een verruiming van de mogelijkheden om de huren te verhogen. Dit komt tot uitdrukking in de onveranderde huur voor huurders. Dit betekent dat het per saldo minder aantrekkelijk wordt om woningen te verhuren. De inkomsten blijven immers gelijk, maar er moet wel een extra heffing worden betaald. Het verminderde aanbod van huurwoningen vergroot de problemen op de huurwoningmarkt. Wachtlijsten worden langer en een deel van de huurders moet uitwijken naar de koopwoningmarkt. Dit stuwt daar de prijzen verder op. Dit maakt het nog moeilijker voor toekomstige eigenaar-bewoners om een huis te kopen”, zo stelt het CPB. Het accent van de hervormingen verschilt sterk tussen partijen. De meeste partijen beschouwen een hervorming van de woningmarkt blijkbaar toch vooral als een instrument voor inkomenspolitiek. CDA, VVD, PVV en SGP richten hun pijlen vooral op de huurmarkt, terwijl andere partijen ook voorstellen doen ten aanzien van de koopmarkt. PvdA, SP, GroenLinks, ChrU en D66 beperken allemaal in meer of mindere mate de hypotheekrenteaftrek, zo stelt het CPB. Bron: NVM...
Woningmarkt en politiek – een inleiding

Woningmarkt en politiek – een inleiding

9 juni. Belangrijke dag. Stemmen. Maar op welke partij? De woningmarkt is een hot topic voor vrijwel alle politieke partijen. Datzelfde geldt voor de hypotheekrenteaftrek, subsidies voor huur, koop, verduurzaming en isolatie. Tot 9 juni zullen hier ‘politiek getinte’ berichten gaan verschijnen, mits ze van toepassing zijn op de makelaardij en/of woningmarkt. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in wie nou eigenlijk wat wil gaan doen, veranderen, aanpassen of behouden. Let op: De Scherpe Pen en haar bloggers spreken geen voorkeur uit, noch wordt er getracht om jou te beïnvloeden. Je moet zelf bepalen op welke partij je gaat stemmen. Wanneer je een item tegenkomt waarvan jij van mening bent dat het nuttig is voor andere lezers van De Scherpe Pen, attendeer dan een van de bloggers er op aub! Of gebruik het contactformulier. Als begin deze video van D66 over de hypotheekrenteaftrek en...
Wat ga jij stemmen op 9 juni?

Wat ga jij stemmen op 9 juni?

Onderstaand blog kwam ik tegen bij Woningadviseurs. Op 9 juni kan het je wel eens veel geld gaan kosten als je een eigen huis hebt en op een partij stemt die de hypotheekrenteaftrek (rigoreus) wil afschaffen. Weet je al op wie je gaat stemmen bij de verkiezingen op 9 juni? 64% van de kiezers laat hun keuze afhangen van de plannen die de politieke partijen hebben voor de woningmarkt. Wat is de toekomst van de hypotheekrenteaftrek of de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Vergeet ook de koopsubsidie niet, dat potje wat voor 2010 alweer leeg is. Uit een onderzoek van De Hypotheker blijkt dat nog lang niet iedereen het eens is over deze heikele punten. Net zoals de verdeeldheid van de consument, fifty-fifty, zo verdeeld zijn ook de politieke partijen. Dat er iets moet gaan veranderen is duidelijk en 63% van de consumenten is het daar mee eens. Om het verschil even duidelijk te maken, in 1999 was het nog maar 36% van de bevolking die van mening waren dat er ‘iets’ gedaan moest worden met de hypotheekrenteaftrek. Wat gaat er gebeuren met de huizenprijzen wanneer de hypotheekrente niet meer aftrekbaar van de belasting is? Er zijn verschillende voorspellingen, maar het gros zegt dat er een grote daling in de prijzen komt. Een iets kleiner deel verwacht slechts een kleine daling. Maar dat de prijs van je huis gaat dalen is bijna iedereen het wel over eens. Let dus goed op wat jouw partij van plan is met de hypotheekrenteaftrek, want het kan je veel geld gaan kosten of juist...
Het H-Woord, een overzicht:

Het H-Woord, een overzicht:

Op 9 juni zijn er weer verkiezingen en hierbij lijkt de Hypotheekrenteaftrek een belangrijke rol te gaan spelen.  Via de Telegraaf zag ik een mooi overzicht over de standpunten van de diverse partijen. Hoe zit het met de renteaftrek? Simpel gezegd: de meeste kopers nemen voor de financiering van hun woning een Hypotheek. De rente die je hierover betaald is 30 jaar lang aftrekbaar. Daarnaast betaal je ook een bijtelling over de woning: het eigen woningforfait. Deze is afhankelijk van de waarde van de woning. CDA: Dure woningbezitters betalen meer Bijtelling voor eigenwoningbezitters in stappen verhogen. De rente blijft aftrekbaar. VVD: Hypotheekrenteaftrek blijft Rente blijft aftrekbaar. De verhoogde NHG blijft gelden tot 2015 ipv 2011. PVV: Hypotheekrenteaftrek blijft Ongewijzigde renteaftrek PvdA: Aftrek in 30 jaar beperken Belastingvoordeel beperken tot 30%, over max 1.000.000. SP: Minder renteaftrek In 10 jaar aftrekbaarheid tot max €350.000 tegen maximaal 42% GL: Weg met de renteaftrek! Volledig afschaffing van de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar CU: Beperking renteaftrek Belastingvoordeel beperken naar 42% over max 750.000 D66: Verlaging aftrek hypotheekrente In 10 jaar verlagen tot 42% eventueel daarna naar 30% De beste partij voor uw hypotheek U krijgt van mij hier geen stemadvies. Als u de hypotheekrente wil blijven aftrekken Dan kunt u het beste stemmen op CDA (behalve bij dure woningen), PVV, VVD, Trots, SGP. De overige partijen zijn voor ingrijpen in de hypotheekrente. De keuze is dan tussen werkbare en minder werkbare voorstellen. Fictieve aflossingen van de hypotheekschuld van D66, CU en de PvdD lijken niet praktisch...
Aanpak hypotheekrenteaftrek veroorzaakt tien jaar crisis

Aanpak hypotheekrenteaftrek veroorzaakt tien jaar crisis

De aanpak van de hypotheekrenteaftrek zoals voorgesteld door PvdA en D66 zal Nederland in een tien jaar durende economische crisis storten. Dat voorspelt Frans Weekers, Tweede Kamerlid voor de VVD in een interview met de NVM. Hij verwacht een daling van de huizenprijzen met 15 tot 20 procent. “We moeten leren van Zweden, waar de hypotheekrenteaftrek in het begin van de jaren negentig werd aangepakt. Dat stortte het land in een ongekende economische malaise. Het was geen ramp voor één jaar, maar voor tien jaar. De huizen in het land werden 30 tot 50 procent minder waard.” Hij noemt de aanpak van de hypotheekrenteaftrek een ‘sociaal en economisch rampscenario’. De financieel woordvoerder van de VVD waarschuwt voor het omvallen van banken en huisuitzetting van veel gezinnen. “Mensen zullen failliet gaan als deze plannen werkelijkheid worden. De financiële crisis wordt herhaald. Het voorzichtige economische herstel van de laatste tijd kunnen we dan op onze buik schrijven.”...
Google+