Lege huizen-treintjes tijdens Open Huizen Route?!

Lege huizen-treintjes tijdens Open Huizen Route?!

Een aantal keer per jaar zetten de Nederlandse makelaars hun beste beentje voor en sporen hun opdrachtgevers aan om hun huis op te ruimen en de deur open te zetten voor deelname aan de Open Huizen Route. De makelaars die, in de ogen van de consument normaal gesproken passief afwachten, komen ineens in actie en trachten het ongelijk van de consument te bewijzen door massaal de straat op te gaan en via alle mogelijke media-uitingen de landelijke Open Huizen Dag te hypen, maar voor wie? Aanstaande zaterdag kunnen er zo’n 55.000 woningen zonder afspraak bezichtigd worden. De verkopers van deze huizen doen hun uiterste best om juist hún stulpje zo goed mogelijk te presenteren. Hoopvol ingefluisterd door hun makelaar, die hen verteld heeft dat het voorjaar echt hét seizoen is om huizen te kijken en te kopen, gaan ze vol overgave aan de schoonmaak, maken de tuin in orde en zetten verse bloemen op tafel. Sommige opdrachtgevers nemen zelfs een stylist in de arm om hun ‘thuis’ voor hen onherkenbaar te laten inrichten, zodat het gevoel en de presentatie in elk geval voor de eventuele kijker optimaal is. Verkoper = Koper De huizenmarkt zit al een hele tijd op slot en men komt met allerlei initiatieven om de vicieuze cirkel te doorbreken of juist te benutten. Een goed voorbeeld hiervan is het idee van de huizen-treintjes. Omdat het algemeen bekend is, dat de meeste verkopers ook weer automatisch koper van een andere woning worden, is het plan opgevat om gebruik te maken van deze ketting en verkopers en kopers aan elkaar te koppelen… Huizen-trein rijdt Open Huizen Route Waarom...
Makelaars… het is 2012, tijd om wakker te worden!

Makelaars… het is 2012, tijd om wakker te worden!

Begin 2011 waren er overal geluiden te horen, dat de Nederlandse makelaardij op punten aangepast zou moeten worden om haar geloofwaardigheid te behouden en te voorkomen, dat er steeds meer kantoren hun deuren definitief zouden moeten sluiten. Nu, een jaar later, is er niets veranderd en zijn er inmiddels al veel kantoren verdwenen. Uitsluitend deze ‘natuurlijke selectie’ is echter niet genoeg. Het is tijd om wakker te worden! Digitaal mondige consument Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zo ook de consument die zijn huis te koop heeft staan, maar totaal geen actie bespeurt bij zijn makelaar. Daarom gaat hij zélf het wiel nogmaals uitvinden en maakt zonder kennis, maar met behulp van eenvoudige tools op internet, een eigen website waarop hij zijn woning uitgebreid presenteert. Mooie foto’s van speciale details omringen de persoonlijke omschrijving en de bijbehorende video gefilmd uit hoeken, die alleen de bewoner/eigenaar uit eigen ervaring kan bedenken. Misschien is dát wel het geheim van de vele bezoekers die deze verkoper via Twitter en Facebook naar zijn eigen site weet te trekken: de persoonlijke insteek. Tot zover heeft deze verkoper niets anders gedaan dan zijn makelaar (zou moeten doen); de woning zo optimaal mogelijk presenteren. Als de verkoper op deze manier echter, in tegenstelling tot de makelaar, een koper weet te vinden is hij de makelaar alsnog courtage verschuldigd. Logisch dat de consument dit niet accepteert, want presenteren van zijn woning kan hij zélf ook en waarschijnlijk beter dan zijn makelaar. Tijd voor actie Om te voorkomen, dat er voor de makelaardij straks uitsluitend nog deeldiensten als het opmaken van een koopakte en het uitvoeren...
NVM beslist: Afscheid Realworks

NVM beslist: Afscheid Realworks

Een prettige en langdurige samenwerking met Realworks is ten einde gekomen. Het beleid van de NVM heeft ons verplicht een andere oplossing te zoeken om het woningaanbod, dat vanaf de introductie van het Internet binnen de Nederlandse makelaardij via de database van Realworks gepresenteerd werd, op een andere wijze te organiseren. Dit blog blikt terug op hoe het allemaal begon en hoe het noodgedwongen is beëindigd. Introductie Internet Nadat we met de Nederlandse makelaardij eind 1994 net als 30ste lid waren aangesloten bij ERA Nederland  volgde er in het voorjaar van 1995 een zeer interessante Franchiseraad. Tijdens deze bijeenkomst werd er een revolutionaire presentatie gehouden door Theo Dorresteijn en Frank van Velthoven van BaseNet. Zij introduceerden de mogelijkheid om je als makelaar via het Internet te presenteren en zodoende een extra ‘etalage’ te creëren voor het woningaanbod. Na kort telefonisch overleg met kantoor heb ik ons meteen aangemeld om, samen met andere ERA-makelaars, als één van de eerste makelaars in Nederland gebruik te maken van het Internet. Nostalgie Er werd een luidruchtig 56K inbel-modem (tuuuutgrrrrrpeeeepkrrrr) op één pc aangesloten en BaseNet ontwierp een website waarbij de nadruk uiteraard lag op de presentatie van de woningen. Via het Intranet konden we het aanbod op de server van BaseNet gaan invoeren, compleet met omschrijving, voorzien van html-codes voor de opmaak, en maximaal 8 foto’s, die niet groter mochten zijn dan 100kb. Je kunt je voorstellen dat het met een 56K modem even duurde voor het gehele aanbod online stond en vooral KPN was daar zeer tevreden mee. Afgunst en onwetendheid Hoewel we ons heel goed realiseerden dat er nog maar weinig...
Is huur-koop de oplossing?

Is huur-koop de oplossing?

Nu er al geruime tijd behoorlijke stagnatie optreedt in de verkoop van woningen, wordt er door alle betrokken partijen naar oplossingen gezocht om de woningmarkt vlot te trekken. (Ik spreek in dit geval bewust over dé woningmarkt, omdat de problematiek in alle regio’s, bij alle woningtypes en in elke prijsklasse wel ergens voorkomt.) Alternatief Door de nieuw aangekondigde beperkingen m.b.t. hypotheekverstrekking en de terughoudendheid van banken lijkt de situatie er niet beter op te worden. Wellicht is nu de tijd aangebroken om op een andere manier naar de mogelijkheden op de woningmarkt te kijken… Nijpende situaties Nederland is niet het enige land waar de huizen lang te koop staan. Ook hier in Spanje lopen de verkooptijden behoorlijk op en in veel gevallen is de noodzaak tot verkoop nog nijpender dan bij de meeste Nederlandse verkopers. I.v.m. de hoge werkeloosheid wil men zich zo snel mogelijk van de hypotheeklast ontdoen om te voorkomen, dat de bank de woning gedwongen verkoopt waarbij men met een restschuld blijft zitten. Onderdak bij familie of vrienden is hier snel geregeld en om de verkoop van de woningen aantrekkelijker te maken, wordt er steeds vaker overgeschakeld op huur-koop. Wat is huur-koop? Bij huur-koop wordt er tussen koper en verkoper een overeenkomst gesloten welke contractueel wordt vastgelegd. In de huur-koopovereenkomst wordt vastgelegd voor welke vaste koopsom de koper de woning uiteindelijk zal afnemen en op welke uiterste datum de notariële overdracht zal plaatsvinden. Daarnaast wordt in dit contract een aanbetaling opgenomen, die de koper dient te voldoen bij ondertekening van de huur-koopovereenkomst. Deze aanbetaling is minimaal gelijk aan de aanbetaling die verschuldigd zou zijn bij een...
Vastgoed-marketing via je Smartphone

Vastgoed-marketing via je Smartphone

iPhone, Android en andere smartphones. Iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar om in het kort uit te leggen wat het betekent, zouden we kunnen zeggen: “Een mobiele telefoon waarop extra software geïnstalleerd kan worden, waardoor het eigenlijk een kleine handzame computer wordt.” Hoewel er ongetwijfeld mensen zullen zijn, die deze nieuwe generatie GSM meer als een ‘hebbedingetje’ of een ‘videogame’ beschouwen, zijn er zeer veel mogelijkheden die de dagelijkse werkzaamheden ondersteunen en de dienstverlening helpen te verbeteren. iPhone Sinds enkele maanden beschik ik over een iPhone en omdat ik met NICLA altijd op zoek ben naar mogelijkheden om de service binnen de Spaanse makelaardij uit te breiden, ben ik de diverse toepassingen van mijn nieuwe telefoon gaan verkennen. Al snel kwam ik tot de conclusie, dat er oneindig veel software te vinden is en bovendien worden de programma’s steeds weer verbeterd en aangevuld. Voor mezelf heb ik een aantal favoriete applicaties, die nuttig zijn bij de alledaagse werkzaamheden in de Spaanse makelaardij. Natuurlijk is het onmogelijk om alles hier tot in detail uit te leggen en ongetwijfeld is er nog veel meer waar ik nog geen weet van heb. Ik gun je echter graag een kijkje in mijn ‘mobiele keuken’, zodat je een betere voorstelling krijgt van hoe alle informatie op de website, op Twitter, Facebook, YouTube, etc. tot stand komt. Misschien breng ik je op ideeën, dus doe er je voordeel mee bij jouw marketing activiteiten! Foto en video Op het moment dat een huis, appartement of project in de verkoop wordt genomen, maak ik uiteraard foto- en soms video-opnames met de specifiek daarvoor bestemde camera’s. In tegenstelling tot de ‘normale’ camera’s biedt de iPhone een aantal...
Moraalridders of Makelaars…

Moraalridders of Makelaars…

De Nederlandse Vereniging voor Makelaars dreigt haar naam té veel eer aan te doen, maar dan wel in negatieve zin. In dit tijdperk van Nieuwe Media en Makelaar 2.0 zal de vereniging haar regels bij moeten stellen om niet alleen voor de makelaars, maar nu ook eens vanuit de richting van de consument (lees: de opdrachtgever) te denken en te doen. Discussie Twitter Inspiratie voor dit blog kwam spontaan op n.a.v. een discussie op Twitter, waarin een makelaar door collega’s behoorlijk fanatiek op de vingers werd getikt omdat hij de informatie over een huis, dat hij net in verkoop had genomen, via Twitter kenbaar maakte. De discussie die hieruit ontstond ging over de regel, dat je als makelaar op geen enkele wijze publiciteit mag maken voordat het betreffende object is aangemeld bij de NVM… Ik ben van mening dat je juist álle middelen moet inzetten om, in dit geval voor je verkoop-opdrachtgever, het beste resultaat te behalen. Als je door een dergelijke Tweet een koper vindt, is je opdrachtgever zeer tevreden. Hierover liepen de meningen sterk uiteen. Enkele quotes: “Opdrachtgever wil verkopen voor de in deze markt hoogst haalbare prijs, dus eerst goede marketing” “Gelijktijdig met uitwisseling (via NVM red.) mag bord in tuin, advertentie in krant en huis op Twitter” “Zo is het afgesproken binnen onze Vereniging” “Regels achterhaald. Toen deze opgesteld werden was er nog geen Social Media” “Niet mee eens dat regels achterhaald zijn! Twitter is niet anders dan bord in tuin of plaatsing op eigen site” “Regels van NVM zijn in belang van verkopers en makelaars. Duidelijkheid voor alles met één doel: het beste doen...
Kopersmarkt: doe er iets mee!

Kopersmarkt: doe er iets mee!

Huizen staan lang te koop, er komen steeds meer huizen op de markt, waardoor de prijzen onder druk staan. Dit is al een hele tijd het beeld van de Nederlandse woning-markt. Er wordt veel over gesproken en nagedacht over mogelijke oplossingen, maar het lijkt erop dat geen enkele makelaar als eerst een revolutionaire ommezwaai durft te maken om op die manier meer zekerheid te krijgen over het voortbestaan van zijn/haar kantoor. Makelaars zijn koppig en eigenwijs In mijn eerdere blog over het afschaffen van exclusieve opdrachten heb ik al uitgelegd, dat de Nederlandse makelaar over het algemeen zeer conservatief is: “Wat vroeger altijd goed heeft gewerkt, moet je vooral niet veranderen”. De vraag, de behoefte en de markt veranderen echter wél, dus als makelaar zul je je hieraan wel aan móeten passen, of je nu wilt of niet. Tot nu toe richtten de meeste makelaars zich vooral op de verkopers. Als de exclusieve verkoopopdracht binnen is, komen de revenuen vroeg of laat vanzelf. Zelfs nu de huidige markt ervoor zorgt dat de inkomsten uit verkopen langer op zich laten wachten, toont de makelaar zijn/haar doorzettingsvermogen en blijft hij/zij geduldig aan zijn/haar verkoopopdrachtgevers uitleggen, dat het een kopersmarkt is en dat er door het grote woningaanbod veel concurrentie is. Het ligt ook niet aan het feit, dat ze niet weten wat er gaande is. Nee, de makelaars zijn realistisch genoeg om te beseffen, dat het inderdaad een kopersmarkt is… ze doen er alleen niets mee. Strohalmen Met het oog op het voortbestaan van hun kantoor volgen de makelaars allerlei cursussen over Nieuwe Media. Hoe werkt Twitter?, Wat is een goed...
Investeren in stenen…zekerheid voor de toekomst

Investeren in stenen…zekerheid voor de toekomst

Hoewel de beurzen, na grote financiële injecties bij diverse banken én overheden, zich weer voorzichtig herstellen, blijft de angst bestaan, dat de financiële crisis nog niet definitief achter de rug is. In hoeverre deze angst gegrond is en welke gevolgen dit heeft voor de onroerend goed markt blijft onzeker, maar dat zich reeds grote veranderingen hebben voorgedaan, is een feit. Als vastgoedmakelaars kunnen wij ons heel gelukkig prijzen dat wij in stenen ‘zitten’ en niet in financiële waarden. Aandelen, en in mindere mate vastgoedaandelen, zijn onderhevig aan sentiment op de beurs. Dit sentiment heeft weinig te maken met hoe een bedrijf functioneert en wat de perspectieven zijn. De financiële markt heeft te lijden onder mensen met kortetermijnvisie. Lucht De vastgoedmarkt zit net iets anders in elkaar. Onroerend goed heeft geen dagprijs, het is een langetermijninvestering. De waarde is de onderliggende stenenwaarde. De bodem onder het vastgoed is in deze turbulente tijden gelukkig niet weggeslagen. Natuurlijk is het onroerend goed af en toe te hoog gewaardeerd geweest, vooral omdat een heleboel kopers vastgoed-cv’s waren. De afgelopen jaren is een stukje lucht meegetaxeerd. Dit is inmiddels wel weer afgewaardeerd. Die afwaardering valt echter nog mee ten opzichte van de waarde van aandelen, die in één dag tientallen procenten kan dalen. AEX Vergelijk bijvoorbeeld de AEX-index van de afgelopen 10 jaar eens met de prijsontwikkeling van onroerend goed. In 2000 stond de index op 671,41 terwijl deze in 2010 met 50% gedaald was tot 335,33. Een dergelijke daling van onroerend goed heeft in dezelfde periode zeker niet plaatsgevonden. Sterker nog; de gemiddelde huizenprijzen zijn tussen 2000 en 2010 gestegen. Veilige haven Het...
Exclusieve opdrachten afschaffen en courtage verhogen

Exclusieve opdrachten afschaffen en courtage verhogen

De laatste tijd lees ik zowel op allerlei blogs als op Twitter, Facebook en andere SocialMedia discussies over Makelaars 1.0 en de nieuwe Makelaars 2.0. De vrij algemene mening is, dat een Makelaar 1.0 als conservatief bestempeld wordt, omdat hij of zij niet deelneemt of gebruik maakt van de Nieuwe Media. Een Makelaar 1.0 zou uitsluitend gebruik maken van de aloude en beproefde methodes van adverteren en een bord plaatsen (uiteraard weet ik dat dit kort door de bocht is, maar ik denk dat het overbodig is om uit te leggen, dat makelen meer is…). Een Makelaar 2.0 benut de Nieuwe Media in elk geval meer dan een Makelaar 1.0. Het is namelijk nog maar de vraag of hij/zij deelneemt (d.w.z. een account heeft aangemaakt) of ook daadwerkelijk gebruik maakt van dat account door te communiceren via de Nieuwe Media. Dát is naar mijn idee het grote verschil; niet of je deelneemt, maar of je het ook écht gebruikt. Nederlandse makelaardij is conservatief Hoewel ik zelf niet meer als makelaar actief ben op de Nederlandse woningmarkt, houd ik deze vanuit Spanje wél in het oog. Op deze manier kan ik ‘van buitenaf’ redelijk objectief de ontwikkelingen binnen de Nederlandse makelaardij observeren en deze zodoende op een andere manier belichten. Omdat ik weet hoe de makelaars in Nederland werken, kan ik die werkwijze heel goed vergelijken met de manier waarop wij hetzelfde vak in Spanje uitoefenen. Het eerste punt, dat direct opvalt, is dat de Nederlandse makelaardij per definitie conservatief en beschermend is. Het feit dat de Nederlandse makelaars als een van de weinige, zoniet de enige, makelaars ter wereld...
Google+