Huis kopen een slimme zet?

Huis kopen een slimme zet?

In het januarinummer van Vastgoedmarkt staat een interview met de heer Ger Hukker, voorzitter van de NVM. Over de hele linie doet hij een aantal uitspraken en constateringen over de woningmarkt die to-the-point en terecht zijn. Op het congres van het Nederlands Vastgoed Instituut heeft de heer Hukker gesteld dat 2011 “nog niet het moment is om te kopen”. Daarmee zegt hij in wezen dat hij niet alleen bang is voor verdere prijsdalingen, maar dat hij die ook verwacht. Immers, als je geen prijsdaling verwacht, dan poneer je deze stelling niet. Prijsverlagingen Een interessante vraag is waarom we eigenlijk bang moeten zijn voor prijsverlagingen. In mijn ogen leidt de angst vooral tot uitstel van executie en een onnodig lange impasse. In de eerste plaats hebben we uitvoerig geconstateerd dat we met zijn allen te veel (geleend) geld zijn gaan besteden aan wonen. De fase waar we nu doorheen gaan is daarvan de consequentie. Dat – zoals de heer Hukker ook stelt – zelfs de startersmarkt op slot raakt is één van de beste illustraties dat de betalingscapaciteit niet past bij de woningprijzen. Betalingscapaciteit Om de betalingscapaciteit te laten matchen met de woningprijzen zijn er twee mogelijkheden: de betalingscapaciteit omhoog of de huizenprijzen omlaag. We hebben al eerder geconcludeerd dat een teveel toenemende betalingscapaciteit op basis van geleend geld nu juist de oorzaak is van onze huidige problemen. Dat pleit dus niet voor startersleningen en koopsubsidies, hoe sympathiek ook voor de individuen. Een sterke toename van de autonome betalingscapaciteit op basis van economische voorspoed en toenemende inkomens valt op korte termijn ook niet te verwachten. Je hoeft niet gestudeerd te...
Woningmarkt: wat heet herstel?

Woningmarkt: wat heet herstel?

In alle commentaren over de woningmarkt vallen mij twee dingen altijd weer op. Het eerste is dat de meeste sprekers en schrijvers alle mogelijke argumenten aangrijpen om te betogen dat de woningmarkt weer aan het herstellen is. Beleggen Het lijkt erg op de jaarberichten van beleggingsfondsen die ik krijg. De afgelopen 10 jaar heeft beleggen alleen maar verlies opgeleverd. Elk jaar krijg ik bericht dat het komende jaar er “beleggingstechnisch” een stuk beter uit ziet dan het afgelopen jaar. In veel jaren staat er echter in een paar regels bij waarom het afgelopen jaar toch niet zo goed is uitgepakt als een jaar geleden werd gedacht. Huizenprijs als indicator Het tweede wat mij treft is dat vooral het dalen of het stijgen van de huizenprijzen als belangrijke indicator wordt gebruikt om de gezondheid van de woningmarkt aan te duiden. Nu weet ik best dat velen in het land liever horen dat de prijzen stijgen dan dat ze dalen. Maar vergis ik me als ik denk dat er op een gezonde markt vlot wordt gehandeld, vooral als het een markt betreft waar zich veel potentiële kopers en verkopers begeven? Er zijn veel potentiële kopers, immers veel mensen geven aan een (ander) huis te willen kopen. Dat er veel potentiële verkopers zijn behoeft geen betoog, kijk naar het toegenomen woningaanbod. Handel of geen handel Ook hier dringt zich een vergelijking op met andere markten. Neem weer de beurs: als er weinig gehandeld wordt, dan is de prijs wankel. Er zullen dan nieuwe signalen moeten komen die ondersteunen dat de prijs terecht is, voordat er – op die prijs – weer vlot...
Google+