Notaris niet aansprakelijk voor verkeerde bestemming

TuincentrumDienstwoningen blijven een bron van problemen. Zo ook in de zaak die in Rotterdam beslecht werd door de Rechtbank.

De gekochte woning was een dienstwoning. Sloop en nieuwbouw mocht niet

De koper kocht hier een woning en kwam er naderhand achter dat het bestemmingsplan aangaf dat de woning een dienstwoning was. Zijn plannen om te slopen en compleet nieuw te bouwen, waren dus niet direct te realiseren.

Gelukkig voor de koper werkte de gemeente mee aan wijziging van het bestemmingsplan en kon hij zijn plannen uiteindelijk wel ten uitvoer brengen.

Schade geclaimd bij de notaris

Dat hij hierbij een forse vertraging had opgelopen en extra kosten had, was echter voldoende aanleiding om te proberen de schade te verhalen. In dit geval bij de notaris.

Volgens de koper had de notaris namelijk zijn plicht verzaakt door geen onderzoek te doen naar de daadwerkelijke bestemming van het gekochte object.

Oordeel van de rechter

De rechter in Rotterdam was van mening dat het niet tot de standaard werkzaamheden van de notaris behoort om na te gaan welke bestemming een over te dragen object heeft in het geldende bestemmingsplan.

Dat kan eventueel anders zijn als de notaris reden heeft om aan te nemen dat de in het koopcontract opgegeven bestemming afwijkt van die in het bestemmingsplan.

In deze zaak was er echter geen aanleiding voor nader onderzoek. In de eigendomsakte was niets vermeld omtrent een bijzondere bestemming (als dienstwoning). De woning had een eigen huisnummer en was geheel los gelegen van het bedrijf (in casu een tuincentrum).

Ook het feit dat op de naastgelegen percelen eveneens tuincentra lagen waarbij wel duidelijk sprake was van direct aangrenzende dienstwoningen, was nog geen reden om aan te nemen dat de notaris het bestemmingsplan had moeten raadplegen.

De rechtbank was dus van mening dat de notaris niet aansprakelijk gehouden kon worden voor de schade die de koper had geleden.

Makelaar wel aansprakelijk?

Omdat deze zaak alleen tussen de notaris en de koper speelt, is niet bekend of er ook nog een makelaar betrokken was bij deze transactie, noch of deze aansprakelijk gesteld was voor de geleden schade.

Ik vermoed echter dat als er wel een makelaar partij was, de rechters wel eens zouden kunnen oordelen dat deze wel aansprakelijk is. Dit, omdat het controleren van het bestemmingsplan mogelijk wel tot de standaard werkzaamheden van een makelaar wordt gerekend. Maar dat is mijn interpretatie.

Als je een voorzichtig makelaar bent, neem je bij ieder object dat je verkoopt de gelegenheid om het bestemmingsplan te controleren. Het kost je iedere keer tijd, maar kan je een hoop ellende schelen.

The following two tabs change content below.
Ik beheer een website, www.ntrs.nl waarop ik ook o.a. columns plaats die ik voor de Telegraaf schrijf.Daarnaast heb ik meegeholpen bij de oprichting van de site www.vaknotaris.nl. De gedachte erachter is om klanten van de notaris de mogelijkheid te bieden op een eenvoudige wijze (retour-)provisies te ontvangen en daarmee de kosten van de notaris "terug te verdienen", waardoor de klant de notaris kan kiezen op basis van kwaliteit en niet op basis van de laagste prijs.Ook kun je me volgen op Twitter (ernstloenderslo).

2 Reacties

 1. Geachte heer Kooijman,

  Dank voor uw opmerking. Het leert mij dat ik niet eerst de uitspraak moet lezen en dan pas een tijd later een artikel moet schrijven.

  Uit overwegingen 5.19 en 5.20 blijkt dat de makelaar in DEZE zaak geen verwijt gemaakt kon worden dat het bestemmingsplan niet was geraadpleegd. Maar dat laat dus wel de mogelijkheid open dat er in andere omstandigheden wel aansprakelijkheid van de makelaar wordt aangenomen.

  Zeker als je de uitspraak leest waar ik eerder over heb geschreven over de aansprakelijkheid van een aankopend makelaar (Titel: Doe niet te veel voor je klanten. Te vinden op: http://descherpepen.nl/2013/doe-niet-te-veel-voor-je-klanten/)

  Dan is de kans m.i. groot dat een makelaar die in de toekomst vergeet het bestemmingsplan te checken wel eens aansprakelijk kan zijn voor schade die een koper lijdt als een dienstwoning wordt overgedragen.

  Ik sta dus nog steeds achter de strekking van mijn artikel, maar had inderdaad niet af mogen gaan op mijn geheugen (waar het de inhoud van de uitspraak betrof) toen ik het artikel schreef.

  Met vriendelijke groet,

  Ernst Loendersloot

  reageren
 2. Het lijkt mij van belang dat de heer Hoendersloot de uitspraak nogmaals goed leest. De betrokken makelaar was namelijk in dezelfde procedure ook aansprakelijk gesteld en eveneens niet aansprakelijk bevonden.

  Op naastgelegen percelen waren juist geen tuincentra maag gewone burgerwoningen gelegen.

  reageren

Geef een reactie

Google+