Overheid verstoort woningmarkt

Onder deze kop las ik een artikel over een onderzoek naar de woningmarkt.

Overheid verstoort de huizenmarktDit is geen perfecte markt die transparant is en waar alle deelnemers over alle gegevens beschikken. Doordat de overheid ingrijpt in deze markt met subsidies (waaronder ook de hypotheek rente aftrek), is zij verstoord.

Althans dat is de conclusie van de heer Frans Schilder in zijn proefschrift Essays on the economics of housing subsidies.

Wellicht een zwaar onderwerp, maar misschien toch interessant om te lezen vanwege de komende verkiezingen en de onderhandelingen die daarna in politiek Den-Haag zullen volgen voor het opstellen van een kabinets-akkoord en bezuinigingen casu quo stimuleringsmaatregelen.

Binnenkort zal ik weer een column plaatsen waar u in de praktijk meer aan heeft. Dat gaat over de Groninger Akte en de toekomstige verhoging van de BTW en bouwkavels.

The following two tabs change content below.
Ik beheer een website, www.ntrs.nl waarop ik ook o.a. columns plaats die ik voor de Telegraaf schrijf.Daarnaast heb ik meegeholpen bij de oprichting van de site www.vaknotaris.nl. De gedachte erachter is om klanten van de notaris de mogelijkheid te bieden op een eenvoudige wijze (retour-)provisies te ontvangen en daarmee de kosten van de notaris "terug te verdienen", waardoor de klant de notaris kan kiezen op basis van kwaliteit en niet op basis van de laagste prijs.Ook kun je me volgen op Twitter (ernstloenderslo).

1 reactie

 1. Geachte heer Loendersloot,

  Diverse publicaties wijzen erop dat het niet juist de overheid is die de huizenmarkt verstoort. Bijvoorbeeld de VROM-Raad in Tijd voor keuzes:

  “De eigenschappen van de woningbouw- en woningmarkt en de daar uit voortvloeiende marktimperfecties maken dat perfecte marktwerking op deze markten een illusie is. Algemene economische inzichten en theorieën kunnen daarom niet zonder meer op de woningmarkt worden toegepast. Wanneer de woningbouw- en woningmarkt volledig aan het vrije spel van vraag en aanbod worden overgelaten, kunnen de marktimperfecties leiden tot economisch niet-optimale uitkomsten.”

  En in Stap voor stap:

  “Dit vergt een scherp oog voor de maatschappelijke nadelen van het disfunctioneren van de woningmarkt. Het vergt ook een bredere analyse dan alleen een macro-economische beschouwing waarin overheidsbeleid primair als marktverstoring wordt beschouwd.” (p. 9)
  “Deze aanbevelingen moeten leiden tot een betere marktwerking binnen maatschappelijke en publiek geformuleerde kaders. Toegewerkt moet worden naar een woningmarkt die evenwichtig, stabiel, doelmatig en rechtvaardig is. Dit is – zoveel zal duidelijk zijn – een andere oriëntatie dan een oriëntatie waarin ongestoorde marktwerking leidend is en overheidsoptreden als marktverstoring wordt gezien.” (p. 43)

  Met vriendelijke groet,

  NWB

  reageren

Trackbacks/Pingbacks

 1. NoTaRiS» Blog Archief » Overheid verstoort woningmarkt - [...] Omdat de komende tijd veel te doen zal zijn over de hypotheekrente aftrek, huursubsidie en dergelijke, vond ik het…

Geef een reactie

Google+