Wat doe je met een taxateur die z’n nek uit steekt?

Kort geding tegen NHG en NWWI door taxateurSteunen! Eenvoudiger kan ik het niet zeggen.
Waar dit over gaat? Komende dinsdag 13 juli dient er een kort geding van een taxateur tegen het NHG en het NWWI. Inderdaad, deze dappere taxateur durft het aan om het in z’n uppie op te nemen tegen deze gevestigde instituten die we allemaal kennen.

De inzet is logisch. Dankzij een eenzijdige aanpassing van de regels, namelijk het inperken van de regio waarin je als taxateur mag taxeren, is de inkomstenstroom van deze taxateur sterk gedaald. Mag dit? Dat is de vraag die de rechter zal gaan beantwoorden.

Jouw steun kan deze brave man, dhr Reiber, wel gebruiken. Ed van de Bijl geeft op zijn blog al aan dat het kort geding hem makkelijk een € 6.000 gaat kosten. Jij wil toch ook gerechtigheid?
Maak dan nu € 10 over op rekening nummer 45 77 830 op naam van Reiber Advies. Ik zeg, doen!

Laat vervolgens in een reactie weten dat je € 10 hebt overgemaakt ter ondersteuning.

The following two tabs change content below.
Grondlegger van de De Scherpe Pen waar hij samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij schrijft. Oprichter van de vergelijkingssite voor makelaars WieisdeBesteMakelaar.nl waarmee hij zowel consumenten als makelaars ondersteunt.

5 Reacties

 1. Als gevolg van de nieuwe normen die door de branche zijn vastgesteld heeft het NWWI besloten om ingaande 1 mei jongstleden voor zowel NHG als niet-NHG taxaties de NWWI-regio-indeling te laten vervallen en het werkgebied van een taxateur aan te passen aan de straal van 20 kilometer, te rekenen tussen het te taxeren onderpand en het vestigingsadres van de taxateur.

  Mij viel eigenlijk al direct de volgend passage op in het advies van de drie branche-verenigingen:

  ‘Voor twee onderdelen heeft deze norm een voorlopig of wat meer open karakter.

  1. Lokale kennis/plaatselijke bekendheid

  Het is buitengewoon lastig een objectieve norm vast te stellen om te toetsen of de taxateur bekend is met de marktomstandigheden in het gebied waar hij de taxatie uitvoert. Het enkele gebruik van afstand tot de vestiging van waaruit hij werkt en/of zijn woonplaats, kan hiertoe weliswaar een indicatie geven maar biedt onvoldoende zekerheid. Hetzelfde geldt voor het enkele gebruik van het taxatie-/transactievolume van de betreffende taxateur in de betreffende regio. Deze gegevens kunnen gebruikt worden als signaalfunctie maar niet als waarborg. Daarvoor zou een meer inhoudelijke toetsing nodig zijn op basis van een kwalitatieve, universele norm. De norm die in dit stuk is opgenomen is een voorlopige norm vooruitlopend op de vaststelling van een kwalitatieve, universele norm.’

  Waarom zou het buitengewoon lastig zijn om een objectieve norm vast te stellen om te toetsen of de taxateur bekend is met de marktomstandigheden in het gebied waar hij de taxatie uitvoert?

  De Praktijktoets Wonen/MKB (afgenomen door SVMNVO) geeft een duidelijk antwoord:

  ‘Het doel van de SVMNIVO Praktijktoets Wonen/MKB Makelaar-taxateur onroerende zaken is tweeërlei.Ten eerste om vast te stellen of de kandidaat beschikt over voldoende vaardigheden om de kennis en het inzicht (zoals geformuleerd in de eindtermen van het certificatieschema van de Stichting VastgoedCert voor het theorie-examen Makelaar-taxateur) te integreren en toe te passen in verschillende praktijksituaties binnen de agglomeratie. Ten tweede om na te gaan of de kandidaat over de noodzakelijke kennis van de agglomeratie en de regionale onroerend goed markt beschikt om ter plaatse zelfstandig het makelaarsvak te kunnen uitoefenen.’

  Daarom ook kennen wij de agglomeraties waarbinnen men de Praktijktoets kan afleggen. Deze Toets wordt afgenomen in 71 verschillende agglomeraties. Een agglomeratie is een gebied van verschillende gemeenten. Deze indeling is tot stand gekomen aan de hand van ervaring, ideeën brancheorganisatie, etc.

  Waarom wijkt men dan toch af van de werkgebieden binnen het NWWI? Sterker, waarom stellen financiers – ook bij NHG-taxaties – nog stringentere regels ten aanzien van werkgebied? Een straal van 5 kilometer rond het kantoor van vestiging van de betrokken taxateur wordt zelfs door een groep financiers gehanteerd.
  Het denken in een straal van een X aantal kilometers rond het kantooradres lijkt mij een achterhaalde gedachte. Vooral ook om dit in heel Nederland met dezelfde straallengte toe te passen. Dit wekt de indruk alsof dit achter het bureau van een niet taxateur besloten is. Er zijn gebieden waar het ingewikkelder is om in een straal van 5 dan in een straal van 30 kilometer te taxeren.

  De oplossing zou naar mening zijn om, zoals hiervoor aangegeven, ook ten behoeve van NWWI-taxaties (en andere validerende instituten) Nederland te verdelen in agglomeraties (taxatiewerkgebieden). Zoals de agglomeratielijst die SVMNIVO hanteert. Dan wordt er rekening gehouden met het daadwerkelijke werkgebied. Er is bij het samenstellen van deze agglomeratielijst onder andere rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad, natuurlijke afbakeningen zoals rivieren en dergelijke. Maar ook welke gebieden horen bij elkaar. Kortom, welke plaatsen zijn op elkaar aangewezen en waar doet de makelaar/taxateur zaken.

  Erkende makelaars en taxateurs zijn allen beëdigd, danwel gecertificeerd en hebben de vaktest, respectievelijk de praktijktoets afgelegd in deze taxatiewerkgebieden.

  Het besluit om voor zowel NHG als niet-NHG taxaties de NWWI-regio-indeling te laten vervallen en het werkgebied van een taxateur aan te passen aan de straal van 20 kilometer doet naar mijn mening de NVM-makelaar/taxateur aanzienlijk te kort.

  Of doen NVM-makelaars binnenkort de praktijktoets binnen de vermelde kilometerstralen?

  reageren
 2. Dag Han,
  hoewel ik als directeur van een beroepsorganisatie afstand dien te bewaren ten aanzien van meningen van derden, mijn respect voor je blog.
  Sinds circa 9 maanden probeer ik een gedragsverandering teweeg te brengen onder taxateurs. Van passief klagen en reactief negativisme naar actief handelen en ondernemend acteren. Op omstandigheden in de markt krijg ik honderden klachten en verzoeken om verbetering. Ik zie echter weinig tot geen initiatief tot verbetering. Nu is er een kans voor taxateurs om bij te dragen aan een breekpunt.

  Aan collega’s de keus. Klagen en wachten. Of acteren en handelen. Dat is toch uiteindelijk waar het om gaat.
  Wij zeggen wel eens gekscherend dat als het goed gaat in de markt, dat iedereen zichzelf een geweldige ondernemer vindt. Gaat het slecht in de markt, dan bellen ze mij op dat ik er iets aan moet doen.

  Bottemline, elke ondernemer is verantwoordelijk voor z’n eigen succes. Geen excuses, geen uitvluchten.
  Er is nu één ondernemer die z’n kop uitsteekt. We kunnen hem massaal laten zakken, of we steunen hem. Zo simpel is het. Ik heb mijn keus gemaakt. Ik klaag niet, ik ga het risico aan. Maar de rest?
  Dank voor je steun,
  Ed

  reageren
  • Dank je voor je reactie Ed, ik begrijp terdege dat je afstand dient te bewaren en dat objectiviteit essentieel is.

   Het is verbazingwekkend hoeveel er ‘geklaagd’ wordt, maar hoe weinig ‘men’ bereid is om te veranderen.

   Zoals ik in verband met de verkiezingen al zei: “Als je niet gaat stemmen, heb je geen recht tot klagen over de regereing”.
   Oftwel, als taxateurs nu niet opstaan om dit initiatief te steunen hebben ze geen recht van spreken (lees klagen) meer.

   Mijn zegen heb je (en de heer Reiber uiteraard ook!) voor komende dinsdag.

   reageren
 3. Ben ik werkelijk de eerste die hier een reactie geeft, of heeft iedereen wel geld overgemaakt maar wil dit niet aan de grote klok hangen.
  Ik hoop op het laatste!

  reageren

Geef een reactie

Google+